Στην Airbnb 42.000 ακίνητα σε όλη τη χώρα.

efhmerides

efhmerides

Άρθρο: “Στην Airbnb 42.000 ακίνητα σε όλη τη χώρα.”

Εφημερίδα: “Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”

Ημερομηνία: 27/10/2017

Διαβάστε το άρθρο εδώ