Οι αλλαγές στη καθαρή θέση επιχειρήσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

Εφημερίδα: “Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ”

Ημερομηνία: 06/07/2016  

Διαβάστε το άρθρο εδώ