Νέα παράταση έως 8 Ιουλίου για την αξιολόγηση στο Δημόσιο.