Καταργήθηκε πριν ακόμα εφαρμοστεί. Από μηνιαία έγινε ετήσια η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων.

Εφημερίδα: “Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”

Ημερομηνία: 26/04/2016  

Διαβάστε το άρθρο εδώ