Φορολογικός οδηγός για μεταβιβάσεις ακινήτων και ρύθμιση οφειλών.

Εφημερίδα: “ΗΜΕΡΗΣΙΑ”

Ημερομηνία: 29/06/2016  

Διαβάστε το άρθρο εδώ