Φορολογική μεταχείριση των claw back και rebate ιατρού.

Εφημερίδα: “Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ”

Ημερομηνία: 14/04/2016  

Διαβάστε το άρθρο εδώ