ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ 15.7.2016

18/07/2016

Διαβάστε το έγγραφο της Διεύθυνησης Αθρωπίμου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε. εδώ