ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Β΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 26.09.17 (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ, ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ)

02/10/2017

poedoy

Δείτε και κατεβάστε τις αποφάσεις του Β΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Α.Α.Δ.Ε. που πραγματοποιήθηκε στις 26.09.2017 εδώ