ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΔΟΕ

sdoe metataxeis

07/12/2017

sdoe metataxeis

Δείτε και εκτυπώστε την απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών εδώ