ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Ν.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΚΙΛΚΙΣ-ΧΑΛ/ΚΗΣ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠ. ΟΙΚ. ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 61§2 του Ν. 4342/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΚΗ, ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ.

syllogos thessalonikhs kilkis xalkidikhs epsitolh gia eythynes elegktwn

06/07/2017

syllogos thessalonikhs kilkis xalkidikhs epsitolh gia eythynes elegktwn

                                                                                                                      4) Προϊστάμενο Φορ. Περιφέρειας Θεσ/νίκης

                                                                                                              κ. Κουτμερίδη Ευστάθιο

                                                                                                          5) ΠΟΕ – ΔΟΥ

 

Θέμα: «Άμεση τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 61§2 του Ν. 4342/2015 για την ποινική, πειθαρχική και αστική ευθύνη»

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

 

Κατόπιν εγγράφων που υποβλήθηκαν στο Σύλλογο μας από 177 ελεγκτές που ποσοστιαία αναλογούν στο 90% του συνόλου των Ελεγκτών των Νομών Θεσσαλονίκης – Κιλκίς -Χαλκιδικής, δηλώνονται και γνωστοποιούνται τα σοβαρότατα προβλήματα που δυσχεραίνουν το ελεγκτικό έργο με κύριο θέμα την επιβολή της ποινικής, πειθαρχικής και αστικής ευθύνης.

 

Για πολλοστή φορά επανερχόμαστε στο συγκεκριμένο θέμα. Ο Σύλλογός μας και η Π.Ο.Ε. – Δ.Ο.Υ. εδώ και δύο χρόνια θέτει το αίτημα στην πολιτική ηγεσία του Υπ. Οικονομικών και στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής χωρίς καμία μέχρι σήμερα ανταπόκριση.

 

Είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη επίλυσης του συγκεκριμένου προβλήματος με άμεση νομοθετική τροποποίηση, δεδομένης της πρόθεσης από πλευράς των Ελεγκτών να προχωρήσουν σε αιτήματα απαλλαγής τους από τα καθήκοντα του ελεγκτή και μετακίνησης σε άλλα τμήματα των φορολογικών υπηρεσιών όπου υπηρετούν.

Ζητούμε την άμεση τροποποίηση του άρθρου 61§2 του Ν.4342/2015 (όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρ. 2 του Ν4346/2015) ώστε:

 

1. «Τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης που είναι αρμόδια για τον έλεγχο και τον βάσει αυτού προσδιορισμό των δημοσίων εσόδων δεν υπέχουν αστική, ποινική και πειθαρχική ευθύνη για την παραγραφή των υποθέσεων, μεταξύ αυτών και αυτών που προτεραιοποιούνται, καθώς και αυτών που τους έχουν ήδη ανατεθεί προς έλεγχο ή για τις οποίες έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου που θα προτεραιοποιηθούν, εκτός από την περίπτωση που ενήργησαν αποδεδειγμένα με δόλο ή βαρεία αμέλεια ή/και από την περίπτωση της παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4174/2013 που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους». 

 

2. «Τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, στα οποία έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα για την επιδίωξη της είσπραξης των δημοσίων εσόδων ή στα καθήκοντα των οποίων ανάγονται η λήψη μέτρων για την αναγκαστική είσπραξη των δημοσίων εσόδων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3, δεν υπέχουν αστική και ποινική ευθύνη για την παραγραφή, εκτός από την περίπτωση που ενήργησαν με δόλο ή βαρεία αμέλεια ή/και από την περίπτωση της παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 του παρόντος νόμου που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους».

 

Είναι άδικο στα πλαίσια της συνταγματικής ισονομίας και ίσης μεταχείρισης, με τον ίδιο Ν. 4342/2015 και το ίδιο άρθρο, να απαλλάσσονται της ποινικής και αστικής ευθύνης μόνο οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, οι υπάλληλοι και προϊστάμενοι της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της A.A.Δ.Ε. που διενεργούν ελέγχους περιουσιακής κατάστασης, οι υπάλληλοι και Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων της Α.Α.Δ.Ε. που διενεργούν ελέγχους πειθαρχικών παραπτωμάτων, ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και τα όργανα της Ειδικής Γραμματείας Σ.Δ.Ο.Ε., συμπεριλαμβανομένου και του Ειδικού Γραμματέα Σ.Δ.Ο.Ε.

 

Η άνιση αυτή μεταχείριση εδώ και δύο χρόνια, έχει προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχολογία των ελεγκτών, που σήμερα περισσότερο από ποτέ διαβλέπουν τον κίνδυνο να βρεθούν στο τέλος του έτους κατηγορούμενοι, δίχως στην πραγματικότητα να ευθύνονται. 

 

Κύριε Υπουργέ,

Οι ελάχιστοι και εξοντωμένοι εφοριακοί υπάλληλοι που έχουν απομείνει στον έλεγχο να φυλάνε «Θερμοπύλες» δεν θα γίνουν τα εξιλαστήρια θύματα στη διαχρονική ανυπαρξία πολιτικής αποφασιστικότητας για την πάταξη της φοροδιαφυγής και των αστοχιών και παραλείψεων της Φορολογικής Διοίκησης.

Ζητούμε λύση ΤΩΡΑ. Πριν να είναι αργά.                             

                         

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΣ

 

ΚΟΥΠΚΑΣ  ΜΙΧΑΗΛ                                        ΡΑΠΤΟΥ ΟΛΓΑ

 

ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥΣ, ΟΠΩΣ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ.

 

Κατεβάστε και εκτυπώστε την επιστολή του Συλλόγου Εφοριακών Θεσσαλονίκης – Κιλκίς – Χαλκιδικής εδώ