Πρόσκληση για τη στελέχωση του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής

Πρόσκληση για τη στελέχωση του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής

Στο πλαίσιο ενίσχυσης του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής, καλούνται οι
ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ του κλάδου Εφοριακών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να αποστείλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μετάθεσή τους στην ως άνω Υπηρεσία, καθώς και βιογραφικό σημείωμα, σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα, έως 13/12/2019 στο fax 210 3375233 ή 2103375058.

Κατεβάστε και εκτυπώστε την πρόσκληση και αίτηση εδώ