Πρόσκληση για ενίσχυση Δ.Ο.Υ. και Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. για τη διενέργεια μερικών επιτόπιων ελέγχων

Πρόσκληση για ενίσχυση Δ.Ο.Υ. και Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. για τη διενέργεια μερικών επιτόπιων ελέγχων

ΔΔΑΔ Β 1064145 ΕΞ 2020

Ενίσχυση Δ.Ο.Υ. και Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. με προσωπικό για τη διενέργεια μερικών επιτόπιων ελέγχων εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου του έτους 2020, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αποφάσισε την εντατικοποίηση της διενέργειας μερικών επιτόπιων ελέγχων, τόσο για τον έλεγχο εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, όσο και για την καταγραφή πληροφοριών για τη συμπεριφορά των φορολογουμένων, οι οποίες καταχωρούνται και αξιοποιούνται για τη διενέργεια περαιτέρω ενεργειών της Φορολογικής Διοίκησης, με απώτερο σκοπό τον εντοπισμό της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης για φορολογούμενους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά.

Οι ως άνω έλεγχοι θα διενεργούνται σε ημερήσια βάση, συμπεριλαμβανομένων των αργιών, κατά τις πρωινές, απογευματινές και βραδινές ώρες.

Για την υλοποίηση των ως άνω ελέγχων πρέπει να ενισχυθούν με προσωπικό του κλάδου Εφοριακών η Υπηρεσία Ερευνών & Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Θεσσαλονίκης (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης) και οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) ως κάτωθι:

1. ΔΟΥ Αιγίου
2.  ΔΟΥ Θήρας
3. ΔΟΥ Κέρκυρας
4. ΔΟΥ Κομοτηνής
5. ΔΟΥ Κώ
6. ΔΟΥ Λευκάδας
7. ΔΟΥ Μυκόνου
8. ΔΟΥ Ν. Ιωνίας Βόλου
9. ΔΟΥ Νάξου
10. ΔΟΥ Νέων Μουδανιών
11. ΔΟΥ Πάρου
12. ΔΟΥ Πολυγύρου
13. ΔΟΥ Σάμου

για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Ειδικά για την Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Θεσσαλονίκης οι έλεγχοι θα διενεργούνται α) εντός της χωρικής αρμοδιότητας της β) εκτός έδρας έως δύο τριήμερα μηνιαίως.

Ως εκ τούτου, προκειμένου να ενισχυθούν οι ως άνω υπηρεσίες, καλούνται οι Εφοριακοί υπάλληλοι που ανήκουν οργανικά στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, να συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο 1 μέχρι 19/6/2020,  και να το αποστείλουν στο e-mail: i.katsoura@aade.gr.