Πρόσκληση για πλήρωση θέσεων Διευθυντών/Υποδιευθυντών Δ.Ο.Υ.

Πρόσκληση για πλήρωση θέσεων Προϊστάμενων Δ.Ο.Υ.

ΔΔΑΔ Γ 1117455 ΕΞ 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) Α’, Α1′ και Α’- Β’ Τάξης της Φορολογικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Η αίτηση υποψηφιότητας, ως το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι, υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση e.smponia@aade.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την καταχώριση της εν λόγω πρόσκλησης στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ: www.aade.gr. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ξεκινά στις 16 Νοέμβριου 2022 και λήγει στις 29 Νοέμβριου 2022.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/Α  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ – ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ -ΕΠΙΠΕΔΟΥ
                                   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1. Δ.Ο.Υ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ  (Α΄- Β΄ Τάξης) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2. Δ.Ο.Υ.  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (Α΄ Τάξης) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
3. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
   4. Δ.Ο.Υ.  ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (Α1΄Τάξης) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
5. Δ.Ο.Υ. Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α1΄Τάξης) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
6. Δ.Ο.Υ. Ε΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α1΄Τάξης) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
7. Δ.Ο.Υ. Ζ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α1 Τάξης) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
8. Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α1΄Τάξης) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
9. Δ.Ο.Υ.  ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ  (Α’-Β’ Τάξης) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
10. Δ.Ο.Υ.  ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  (Α’-Β’ Τάξης) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
11. Δ.Ο.Υ.  ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  (Α’-Β’ Τάξης) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
12. Δ.Ο.Υ.  ΚΙΛΚΙΣ  (Α’-Β’ Τάξης) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
13. Δ.Ο.Υ.  ΛΑΓΚΑΔΑ   (Α’-Β’ Τάξης) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
14. Δ.Ο.Υ.  Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ  (Α’-Β’ Τάξης) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

15. Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Α΄Τάξης) ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
16. Δ.Ο.Υ. ΞΑΝΘΗΣ (Α΄Τάξης) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
17. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
                                      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
18. Δ.Ο.Υ.  ΒΟΛΟΥ (Α΄Τάξης) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
19. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
20 Δ.Ο.Υ.  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Α΄Τάξης) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
21. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
22. Δ.Ο.Υ.  ΛΑΡΙΣΑΣ (Α΄Τάξης) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
23. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
24. Δ.Ο.Υ.  ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Α΄Τάξης) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
25. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ