ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΤΗΣ Κ. Υ. ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΣ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΓΓΔΕ 30.6.2016

04/07/2016

Διαβάστε την πρόσκληση εδώ