ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΦΟΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΓΔΕ

16/06/2016

Διαβάστε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ