ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Δ/ΝΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΟΘ, ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.

16/06/2016

Διαβάστε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ