ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

poedoy

09/08/2016

poedoy

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ) ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α’, Β’, Γ’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) εδώ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΛΑΔΩΝ Α’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ (ΠΙΝΑΚΑΣ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) εδώ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ Β’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ (ΠΙΝΑΚΑΣ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) εδώ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΕΛΩΝΙΑΚΟΙ Γ’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ (ΠΙΝΑΚΑΣ– ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) εδώ