Καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ – Δείτε την απόφαση

Καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ - Δείτε την απόφαση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ_ΤΗΣ ΑΑΔΕ 25-04-23