Αποστολή προτάσεων των Συλλόγων προς συζήτηση κατά τις συνεδριάσεις των Γενικών Συμβουλίων

20/10/2015

Διαβάστε το έγγραφο για την απόστολή προτάσεων των Συλλόγων εδώ