ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ 10.08.2017

11/08/2017

poedoy

Δείτε και κατεβάστε την απόφαση του διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. εδώ