ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 29.12.2016

poedoy

04/01/2017

poedoy

Διαβάστε την απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε. εδώ