Ανακοίνωση σχετικά με την ένσταση για την μεταφορά από το ΣΔΟΕ στη ΓΓΔΕ, καθώς και για την από 23.12.2015 οριστική τοποθέτηση στην ΓΓΔΕ.

30/12/2015

Διαβάστε την ανακοίνωση εδώ

Δείτε το έντυπο της ένστασης εδώ