ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.

26/05/2016

Διαβάστε το έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού της ΓΓΔΕ εδώ