ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΚΙΛΚΙΣ-ΧΑΛ/ΚΗΣ: Ενημερωτικό σημείωμα για την συνάντηση με τον Αν. Υπουργό Οικονομικών κ. Αλεξιάδη Τρύφωνα

syllogos eforiakwn n. thessalonikhs klkis xalkidikhs

07/03/2016

syllogos eforiakwn n. thessalonikhs klkis xalkidikhs

ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 52  –  ΤΗΛ:2310286789  –  FAX:2310275347 – 54 635 –  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Email: eforiakoithess@gmail.com

 

Θεσσαλονίκη, 04/03/2016

Αρ. πρωτ.:   13

ΠΡΟΣ: ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΟΝ

ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κ. ΑΛΕΞΙΑΔΗ ΤΡΥΦΩΝ 

 

Την Τετάρτη 17-02-2016 κατόπιν αιτήματος του Συλλόγου μας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προεδρείου του Συλλόγου με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Αλεξιάδη Τρύφωνα. Σας παραθέτουμε τα θέματα που τέθηκαν από το Σύλλογο και συζητήθηκαν με τον Αν. Υπουργό καθώς και τις απαντήσεις που λάβαμε:

1. Πρόβλημα στέγασης υπηρεσιών.

Έγινε εκτενής αναφορά στο σοβαρότατο πρόβλημα στέγασης και συνθηκών εργασίας της Ζ’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης όπου σε ένα κτίριο το οποίο μισθώθηκε για να στεγάσει τις ανάγκες μίας υπηρεσίας 80 υπαλλήλων, αυτήν τη στιγμή υπηρετούν περίπου 150 υπάλληλοι, κατόπιν της συγχώνευσης στη Ζ’ Δ.Ο.Υ. τμημάτων της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς. Στον Υπουργό υπογραμμίσαμε ότι πέραν του ζωτικού χώρου, υπάρχουν επί χρόνια προβλήματα τεχνικής φύσεως στο κτίριο για τα οποία επανειλημμένως και επί ματαίω έγιναν προσπάθειες επίλυσης. Ο Υπουργός δήλωσε ότι κατανοεί το μέγεθος του προβλήματος, αναφέροντας ότι ο ίδιος θα βοηθήσει όσο μπορεί προκειμένου να προχωρήσουν με τη βοήθεια όλων οι διαδικασίες μεταστέγασης σε νέο λειτουργικό κτίριο, κατά προτεραιότητα ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου οι συνάδελφοι να εργάζονται σε χώρο που να πληροί κατάλληλες και ποιοτικές συνθήκες αξιοπρεπούς εργασίας.  

2. Νομική θωράκιση συναδέλφων.

Κατόπιν παρουσίασης του σοβαρού θέματος από τον Σύλλογο ο Υπουργός ενημέρωσε ότι αρχικά θα προχωρήσει άμεσα σε νομοθετική ρύθμιση προκειμένου συνάδελφοι που διενεργούν προληπτικό έλεγχο να είναι νομικά προστατευμένοι για να μην επαναληφθούν τα φαινόμενα του περασμένου καλοκαιριού (Κορδελιό, Αμύνταιο, Μύκονος κ.λ.π.). Όταν του ζητήθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 26 του Ν.4174/2013 που αφορά στην πειθαρχική, ποινική και αστική ευθύνη των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Είσπραξης, μας εξήγησε ότι η προτεραιοποίηση των υποθέσεων αφορά την επιλογή των προς έλεγχο υποθέσεων ιεραρχικά, έτσι ώστε στον αριθμό των προτεραιοποιημένων υποθέσεων να μη δύναται κανένας να παραβεί την αριθμητική ιεραρχία. Παραδειγματικά, ανέφερε ότι σε δέκα (10) προτεραιοποιημένες υποθέσεις ο έλεγχος θα ξεκινά από την πρώτη υπόθεση, θα συνεχίζει στη δεύτερη υπόθεση χωρίς να δύναται να επιλεγούν υποθέσεις που βρίσκονται χαμηλά στην δοθείσα κλίμακα ιεραρχίας. Πρόσθεσε, επιπλέον, ότι το έργο των ελεγκτών και των εποπτών θα παρακολουθείται σε καθημερινή βάση μέσω του elenxis. Τέλος, υποσχέθηκε ότι θα δοθούν περισσότερες διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία προτεραιοποίησης στο άμεσο χρονικό διάστημα.

3. Απαξίωση προληπτικού ελέγχου. Περιορισμός των προστίμων στο 50% του ΦΠΑ για τα μη εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία.

Αναφερθήκαμε εκτενώς ότι τα μηδαμινά πρόστιμα, καλλιεργούν παρά αποτρέπουν την φοροδιαφυγή, απαξιώνουν το έργο των συναδέλφων που ενεργούν προληπτικό έλεγχο και αφήνουν εκτός συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών μη υπαγόμενων στον Φ.Π.Α (όπως ιατρούς, εκπαιδευτήρια, φροντιστήρια κλπ). Ο Υπουργός ανέφερε ότι ο περιορισμός του προστίμου ήταν κάτι που επιβλήθηκε από τους δανειστές. Αναγνώρισε το μεγάλο πρόβλημα σημειώνοντας ότι θα προβεί σε επανεξέταση του θέματος καθώς και σε άλλων θεμάτων που αφορούν σε θέματα του Κώδικα σε δεύτερο χρόνο καθότι αυτήν τη στιγμή προέχει η προσπάθεια ολοκλήρωσης της αξιολόγησης της χώρας από τους δανειστές.

4. Διαδικασία επιλογής Δ/ντων, Υπ/ντων και Τμηματαρχών σε νευραλγικές υπηρεσίες του Υπουργείου.

Εγχειρίστηκε στον Υπουργό το υπ. Αριθμ. 05/27-01-2016 έγγραφο του Συλλόγου μας. Ο Υπουργός απάντησε ότι ο νέος Γ.Γ.Δ.Ε. έχει το δικαίωμα να αποφασίσει και να ορίσει τη διαδικασία που θα ακολουθήσει ενδεχομένως και τροποποιώντας την υπάρχουσα απόφαση.

5. Αρμοδιότητες – λειτουργία  Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και Σ.Δ.Ο.Ε.

Ο κ. Αλεξιάδης απάντησε ότι η Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. θα ενισχυθεί σε υλικοτεχνική υποδομή, ενώ σχετικά με τη λειτουργία της ανέφερε ότι θα λαμβάνει και θα ερευνά και εισαγγελικές παραγγελίες. Επιπλέον, σχετικά με το Σ.Δ.Ο.Ε., ανέφερε ότι  θα ενισχυθεί με προσωπικό από διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, αλλά και ενδεχομένως με μετατάξεις.  

6. Μισθολογικές διαφορές συναδέλφων

Στην ερώτηση που του θέσαμε σχετικά με τη μισθολογική εξίσωση συναδέλφων πρώην δημοτικών αστυνομικών και διακεκριμένων αθλητών ο Υπουργός απάντησε λέγοντας ότι αυτήν τη στιγμή προηγούνται όσοι συνάδελφοι της σειράς 1Κ δεν έλαβαν ακόμη την προσωπική διαφορά και θα εξετασθεί σε δεύτερο χρόνο το θέμα της μισθολογικής εξομοίωσης των υπολοίπων συναδέλφων.

7. Νέος τρόπος Λειτουργίας των Δ.Ο.Υ.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Υπουργός επανέλαβε αρκετές φορές ότι ο τρόπος λειτουργίας των Δ.Ο.Υ. πρόκειται σύντομα να αλλάξει. Οι Δ.Ο.Υ. θα είναι κλειστές για συναλλαγή με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις καθώς υπηρεσίες εξυπηρέτησης θα παρέχονται μέσω διαδικτύου και κατάλληλα στελεχωμένων τηλεφωνικών κέντρων. Όταν του ζητήσαμε το χρονοδιάγραμμα της εν λόγω δράσης μας απάντησε ότι μέχρι το τέλος του 2016, ίσως και στις αρχές του 2017, θα έχει ολοκληρωθεί το σχέδιο. Τέλος, ανέφερε ότι ενδεχομένως οι Φ.Α.Ε. να είναι οι πρώτες Δ.Ο.Υ. στις οποίες θα εφαρμοστεί πιλοτικά ο νέος τρόπος λειτουργίας. 

8. Προβλήματα του Τμήματος Μητρώου με το ΓΕΜΗ

Ενημερώθηκε ο κ. Αλεξιάδης για προβλήματα που έχουν προκύψει από τη λειτουργία του ΓΕΜΗ σε σχέση με τα Τμήματα Μητρώου των Δ.Ο.Υ και του επιδόθηκε σχετικό έγγραφο που είχε σταλεί στη Δ/νση Μητρώου του Υπουργείου από τη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ και δεν απαντήθηκε.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

  

 

ΚΟΥΠΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ                                         ΡΑΠΤΟΥ ΟΛΓΑ