Προσωπική διαφορά στο Υπ. Οικονομίας… και αναδρομικά!

Υπουργείο Οικονομίας - Προσωπική διαφορά

Η σχετική πρόνοια υπάρχει στο νομοσχέδιο -“σκούπα” του υπουργείου Οικονομίας που κατατέθηκε στη Βουλή την Πέμπτη 07/03/2019.

Τι προβλέπει;

Την καταβολή της προσωπικής διαφοράς στους υπαλλήλους του αναδρομικά από 1 Σεπτεμβρίου του 2018. Το συνολικό ποσόν ετησίως υπολογίζεται στα 3,85 εκατ. ευρώ, ενώ για την τρέχουσα χρονιά ανέρχεται στα 5,13 εκατ. ευρώ λόγω της αναδρομικής ισχύος.

Η προσωπική διαφορά, όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, “από την 1.09.2018 καταβάλλεται σε όλους τους υπαλλήλους όλων των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, συμπεριλαμβανομένων των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), με ημερομηνία διορισμού ή μετάταξης στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης έως 31.3.2019.”

Με την προτεινόμενη ρύθμιση εξομοιώνονται μισθολογικά οι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Ειδικότερα, προβλέπεται η εξομοίωση της χορήγησης προσωπικής διαφοράς και αφορούσε τους υπαλλήλους των κεντρικών υπηρεσιακών μονάδων.

Στόχος του νομοθέτη, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, είναι να γεφυρωθεί η ανισότητα που δημιουργήθηκε λόγω της διαφορετικής προέλευσης των υπαλλήλων και της συγχώνευσης Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Δηλαδή εξομοιώνονται μισθολογικά οι υπάλληλοι του υπουργείου με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που έχουν διοριστεί ή μεταταχθεί έως και την 31.12.2019.

Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση, “η επιχειρούμενη ρύθμιση θα έχει ως αποτέλεσμα την άρση των αδικαιολόγητων μισθολογικών διαφοροποιήσεων στον χώρο εργασίας μεταξύ υπαλλήλων που ασκούν παρόμοια καθήκοντα και θα φέρει ως αποτέλεσμα καλύτερο κλίμα εργασίας και αύξηση της παραγωγικότητας”.

Πηγή: www.capital.gr