ΠΡΟΣΤΙΜΟ 2.500 ευρώ ακόμα και για άτομα εκτός επιχείρησης που παρεμποδίζουν τον φορολογικό έλεγχο.

parempodish forologikoy elegxou

20/03/2018

parempodish forologikoy elegxou

Με βαρύτατο χρηματικό πρόστιμο απειλούνται, όχι μόνο όσοι επιχειρηματίες δεν συνεργάζονται με το φορολογικό έλεγχο, αλλά και τρίτα πρόσωπα, τα οποία ενδεχομένως είναι παρόντα κατά τη διάρκεια του ελέγχου.

Πρόκειται για μία διάταξη του νόμου, η οποία ίσως είναι λιγότερο γνωστή σε σχέση με τις βασικές διατάξεις της εν λόγω νομοθεσίας, η οποία σε γενικές γραμμές αφορά σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, που είτε δεν τηρούν, είτε τηρούν απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία.

Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του νόμου 4174 του 2013, άρθρο 60, στην οποία διευκρινίζεται ότι κάθε πρόσωπο που παρεμποδίζει ή αποπειράται να παρεμποδίσει τις ενέργειες και την εκτέλεση καθηκόντων της Φορολογικής Διοίκησης κατά την άσκηση των εξουσιών της, σύμφωνα με τον Κώδικα ή υποθάλπει ή υποκινεί άλλο πρόσωπο ή συνεργεί με άλλο πρόσωπο για τη διάπραξη παράβασης του Κώδικα, υπόκειται στα ίδια πρόστιμα που υπόκειται ο φορολογούμενος.

Επομένως, το πρόστιμο είναι ανάλογο με τους φορολογούμενους που δεν συνεργάζονται στη διάρκεια ελέγχου και ορίζεται στις 2.500 ευρώ από το άρθρο 54 και συγκεκριμένα στην παράγραφο 1 του νόμου 4174/2013, το οποίο αναφέρει αναλυτικά τα πρόστιμα για παραβάσεις που αφορούν διαδικαστικές παραβάσεις.

Περιπτώσεις παρεμπόδισης ελέγχου από τρίτους

Σημειώνεται ότι έχουν υπάρξει περιπτώσεις ελέγχου σε καταστήματα – κυρίως υγειονομικού ενδιαφέροντος – κατά τις οποίες η επιχείρηση δεν έχει εκδώσει αποδείξεις. Σε υποθέσεις όπως αυτές, εκτός από τον επιτηδευματία, ο οποίος έχει κατά καιρούς παρεμποδίσει ή έχει αρνηθεί να συνεργαστεί κατά τη διαδικασία του ελέγχου, δεν είναι σπάνια τα περιστατικά , κατά τις οποία παρεμβαίνουν και τρίτα πρόσωπα, με διάθεση να «προστατεύσουν» τον επιχειρηματία, εμποδίζοντας τη διενέργεια ελέγχου. Σε αυτούς επιβάλλεται το πρόστιμο των 2.500 ευρώ.

Σε ποιους άλλους επιβάλλεται το πρόστιμο των 2.500 ευρώ

Επισημαίνουμε τέλος, ότι το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται και σε όσους δεν προβούν σε εγγραφή στο φορολογικό μητρώο ή εγγράφονται στο φορολογικό μητρώο περισσότερες φορές, σε όσους δεν τηρούν αξιόπιστο λογιστικό σύστημα για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άλλων πληροφοριών, καθώς και σε όσους υποβάλλουν ανακριβή στοιχεία σε σχέση με τραπεζικούς λογαριασμούς σε διάστημα 30 ημερών, κατόπιν ενεργοποίησης της πρόσβασης στο Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών.

Πηγή: www.forologikanea.gr