ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΗΛΩΤΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ: Κόβουν φορολογικές αποδείξεις του. . . αέρα!!!

tameiaki mixani

09/03/2018

tameiaki mixani

«ΠΑΡΑΘΥΡΟ» ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ τη διάπραξη εκτεταμένης φοροδιαφυγής μέσω της έκδοσης αποδείξεων από αδήλωτες ταμειακές μηχανές, διατηρείται έως σήμερα, στην ισχύουσα νομοθεσία, από το 2016.

Με την κωλυσιεργία του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ δεν υπάρχει κανένα χρηματικό πρόστιμο ακόμη και αν εντοπίζονται ταμειακές μηχανές που εκδίδουν αποδείξεις… μαϊμού!

Αν και έχει νομοθετηθεί δύο φορές (2010 και 2016) δεν έχει τροποποιηθεί το πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο οι ταμειακές μηχανές θα συνδέονται με το TAXIS, ώστε να παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο οι συναλλαγές.

Το «παράθυρο» παραμένει… ορθάνοιχτο, καθώς το υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) καθυστερούν να προωθήσουν τις αναγκαίες τροποποιήσεις στο νομοθετικό πλαίσιο, ώστε να καλυφθεί το κενό και να εφαρμοστεί άμεσα το μέτρο της διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών, με τις υποδομές του TAXIS.

Από τις αρχές του 2016 έπαψαν να ισχύουν τα πρόστιμα που προέβλεπε παλαιότερος νόμος (2523/1997) για τη χρήση αδήλωτων ταμειακών μηχανών και λοιπών φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, με αποτέλεσμα μέχρι σήμερα, για την παράβαση αυτή, να μην προβλέπεται η επιβολή κάποιου χρηματικού προστίμου. Η ύπαρξη του νομοθετικού κενού, που λειτουργεί ως «παράθυρο» για τη διάπραξη φοροδιαφυγής μεγάλης έκτασης, επιβεβαιώθηκε πρόσφατα, μέσω διευκρινίσεων που δόθηκαν από την ΑΑΔΕ, μέσω εγκυκλίου (ΠΟΛ. 1026/2018).

Σε λιανική πώληση

Συγκεκριμένα, με την εγκύκλιο της Αρχή παραδέχεται ότι η έκδοση στοιχείων από εγκεκριμένο, αλλά μη δηλωμένο φορολογικό μηχανισμό «δεν κατονομάζεται στις περιπτώσεις των παραβάσεων, που ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (σ.σ. του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών), για την επιβολή των σχετικών κυρώσεων.»!

Πράγματι, στο συγκεκριμένο νόμο, κατονομάζονται οι λεγάμενες «διαδικαστικές παραβάσεις», για τις οποίες επιβάλλονται βαρύτατα πρόστιμα, σε περίπτωση φορολογικών ελέγχων, αλλά στη σχετική λίστα δεν έχει περιληφθεί η παράβαση της έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης, με τη χρήση μη δηλωμένου φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, όπως οι ταμιακές μηχανές ή άλλοι μηχανισμοί έκδοσης φορολογικών στοιχείων.

Ουσιαστικά, με βάση τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, η χρησιμοποίηση αδήλωτης ταμειακής μηχανής ή άλλου αδήλωτου φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού δεν θεωρείται τιμωρητέα παράβαση!

Κρύβουν τζίρους

Η ύπαρξη αυτού του νομοθετικού κενού, λειτουργεί ως «κίνητρο» για επιχειρήσεις, που έχουν δραστηριότητες, κυρίως, εποχιακού χαρακτήρα, να χρησιμοποιούν αδήλωτες ταμειακές μηχανές και να εκδίδουν με αυτές πλήθος αποδείξεων, που δεν καταγράφονται πουθενά. Με τον τρόπο αυτό, μπορούν να κρύβουν από τις φορολογικές αρχές σημαντικούς τζίρους, που πραγματοποιούν τις περιόδους, κατά τις οποίες έχουν πολύ μεγάλη δραστηριότητα, αφού ούτε οι ταμειακές μηχανές ούτε, βεβαίως, οι αποδείξεις που εκδόθηκαν από αυτές είναι πουθενά καταγεγραμμένες!

Θερινό… πανηγύρι

Όπως γίνεται κατανοητό, η φοροδιαφυγή με τη μέθοδο αυτή προσλαμβάνει τεράστιες διαστάσεις, ειδικά τους θερινούς μήνες. Ωστόσο, η ΑΑΔΕ και το υπουργείο Οικονομικών δεν έχουν προχωρήσει σε καμία ενέργεια, ώστε να καλύψουν το «παράθυρο» που υπάρχει για τη φοροδιαφυγή, σε μία περίοδο κατά την οποία, η «μάχη» με τη διαφθορά και τη φοροαποφυγή αποτελεί κρίσιμο μέγεθος για την ολοκλήρωση του δανειακού προγράμματος και την κάλυψη των στόχων για τα δημόσια έσοδα.

Δεμένα τα χέρια των ελεγκτικών μηχανισμών

Η καθυστέρηση των αρμοδίων αρχών δεν περιορίζεται μόνο στα «παράθυρα» που δίνουν… αέρα στη φοροδιαφυγή, αλλά παραμένει η προβληματική κατάσταση με τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών και των λοιπών φορολογικών μηχανισμών με τις πληροφοριακές υποδομές του TAXIS, που θα έδινε οριστική λύση στο πρόβλημα της φοροδιαφυγής μέσω αποδείξεων.

Συγκεκριμένα, αν είχαν διασυνδεθεί οι ταμειακές μηχανές με τις πληροφοριακές υποδομές της ΑΑΔΕ, τα δεδομένα όλων των εκδιδόμενων τιμολογίων και αποδείξεων θα διαβιβάζονταν ηλεκτρονικά στις αντίστοιχες υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο (τη στιγμή της έκδοσης) και θα βρίσκονταν άμεσα (με την ολοκλήρωση κάθε συναλλαγής) στη διάθεση των φοροελεγκτικών μηχανισμών

On line παρακολούθηση

Έτσι, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της ΑΑΔΕ θα είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθούν on line, από τους υπολογιστές τους και σε πραγματικό χρόνο, τις χονδρικές και λιανικές πωλήσεις όλων των επιχειρήσεων και να παρεμβαίνουν, όπου διαπιστώνουν περίεργα «κενά» στην ομαλή ροή των εκδιδόμενων παραστατικών.

Θα ήταν δυνατή, επίσης, η διασταύρωση και ο άμεσος εντοπισμός των παραβατών, σε περιπτώσεις αποδείξεων, που έχουν εκδοθεί από αδήλωτους φορολογικούς μηχανισμούς, καθώς θα μπορούσαν να ελέγχουν αν τα στοιχεία των αποδείξεων έχουν διαβιβαστεί ή όχι ηλεκτρονικά στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, μειώνοντας δραστικά ή και εξαλείφονταs το φαινόμενο της φοροδιαφυγής.

Το μέτρο της διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών, αν και νομοθετήθηκε δύο φορές (μία το 2010 και μία το 2016) θα μπορούσε να είχε εφαρμοστεί εδώ και πολύ καιρό, όμως παραμένει «παγωμένο», καθώς ουδέποτε εκδόθηκαν οι αναγκαίες εφαρμοστικές αποφάσεις.

Πηγή: Εφημερίδα ” Finance & Markets Voice”

Διαβάστε το άρθρo εδώ