ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΡΟΤΩΝ: Τι ισχύει για τα αγροτικά εισοδήματα έτους 2015.

agroths

16/06/2016

 agroths

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΡΟΤΩΝ: Τι ισχύει για τα αγροτικά εισοδήματα έτους 2015

ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Με αλλαγές καλούνται και φέτος χιλιάδες αγρότες να υποβάλλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015. Για τους περισσότερους η διευθέτηση των υποχρεώσεων τους προς την εφορία λόγω της γραφειοκρατίας, της πολυνομίας και του διαρκώς μεταβαλλόμενου φορολογικού πλαισίου είναι μια διαδικασία χρονοβόρα και πολύπλοκη.

Ο παρακάτω φορολογικός οδηγός αποτελεί μια προσπάθεια να δοθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, επεξηγηματικές σημειώσεις, οδηγίες και διευκρινίσεις για τις αλλαγές στον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος εντύπου Ε1 και των λοιπών εντύπων Ε2, Ε3 και δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή, προσθέτοντας ένα επιπλέον εργαλείο στους αγρότες, ορθής συμπλήρωσης, καλύτερης κατανόησης και ενημέρωσης των τεραστίων αλλαγών που έχουν επέλθει στη φορολογία και στα έντυπα της δήλωσης με απλά και κατανοητά παραδείγματα.

Τα περιεχόμενα του φορολογικού οδηγού αποτελούν γενικές κατευθύνσεις και οδηγίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις έως σήμερα εγκύκλιους και διευκρινίσεις που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και το Υπουργείο Οικονομικών για τη υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015. Ωστόσο κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και ο συγκεκριμένος οδηγός δεν αποτελεί ούτε απαρέγκλιτο κανόνα ούτε είναι δεσμευτικός. Αποσκοπεί απλώς στην παροχή πρακτικής και ενημερωτικής καθοδήγησης.

Χρήσιμο λοιπόν θα ήταν οι φορολογούμενοι να συμβουλεύονται επαρκώς τους λογιστές τους, οι οποίοι είναι οι πλέον κατάλληλοι αφού έχουν την πλήρη οικονομική τους ‘’εικόνα’’.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

1.  Έννοια Αγρότης /Αγροτική Δραστηριότητα

2.  Αγροτική δραστηριότητα – η φορολογία σήμερα…

3.  Κανονικό και ειδικό καθεστώς αγροτών και υποχρεώσεις:

4.  Αναλυτική συμπλήρωση Ε3-μεταφορά κωδικών στο Ε1

5.  Σημαντικές έννοιες απόκτησης και φορολογίας αγροτικών εισοδημάτων

6.  Αγορές και δαπάνες που εκπίπτουν φορολογικά

7.  Αγροτικές Ενισχύσεις / επιδοτήσεις-

8.  Βεβαίωση εφορίας φορολογικού έτους 2015 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

9.  Βεβαίωση εφορίας ασφαλιστικών εισφορών – είσπραξης αποζημιώσεων φορολογικού έτους 2015 από τον ΕΛΓΑ

10.  Πρακτικά παραδείγματα συμπλήρωσης φορολογικών εντύπων Ε1-Ε2-Ε3

11.  Κυριότερες φορολογικές αλλαγές για τα εισοδήματα που αποκτώνται το 2016 ( αλλαγή κλίμακας φορολόγησης, ορισμός κατ’ επάγγελμα αγρότη μείωση φόρου κτλ )

1. Έννοια Αγρότη:

Η έννοια του αγρότη, όσον αφορά την φορολογία, περιγράφεται στο Άρθρο 42 του Ν. 2859/2000 «Αγρότες, αγροτικά προϊόντα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και υπηρεσίες του κώδικα Φ.Π.Α.». «Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 41 θεωρούνται: 1. Ως αγρότες, αυτοί που ασκούν προσωπικά ή με τα μέλη της οικογένειας τους ή με μισθωτούς ή εργάτες τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και υπηρεσίες που προβλέπουν οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4. 2. Ως αγροτικά προϊόντα, τα αγαθά που παράγονται από τους αγρότες στα πλαίσια των αγροτικών τους εκμεταλλεύσεων. 3.Ως αγροτικές εκμεταλλεύσεις: α) η γεωργία γενικά και ιδίως η καλλιέργεια δημητριακών, κηπευτικών, καπνού, βαμβακιού, οπωροφόρων και καρποφόρων δέντρων, αρωματικών και διακοσμητικών φυτών, η αμπελουργία, η ανθοκομία, η παραγωγή μανιταριών, μπαχαρικών, σπόρων και φυτών, β) η εκτροφή ζώων γενικά, στην οποία περιλαμβάνονται ιδίως η κτηνοτροφία, η πτηνοτροφία, η κονικλοτροφία, η μελισσοκομία, η σηροτροφία και η σαλιγκαροτροφία, γ) η δασοκομία γενικά, δ) η αλιεία σε γλυκά νερά, η ιχθυοτροφία, η βατραχοτροφία, η καλλιέργεια μυδιών, στρειδιών και η εκτροφή μαλακίων και μαλακοστράκων, ε) οι μεταποιητικές δραστηριότητες του αγρότη, που πραγματοποιούνται με συνήθη μέσα, στα πλαίσια των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, σε προϊόντα τα οποία προέρχονται κατά κύριο λόγο από την αγροτική του παραγωγή. 4. Ως αγροτικές υπηρεσίες, οι παρεχόμενες από τους αγρότες με χειρωνακτική εργασία ή με το συνήθη εξοπλισμό της εκμετάλλευσης τους, οι οποίες συμβάλλουν στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται κυρίως: α) οι εργασίες σποράς και φύτευσης, καλλιέργειας, θερισμού, αλωνίσματος, δεματοποίησης, περισυλλογής και συγκομιδής, β) οι εργασίες προπαρασκευής για την πώληση προϊόντων, όπως η διαλογή, η ξήρανση, ο καθαρισμός, η άλεση, η έκθλιψη, η απολύμανση, η συσκευασία και η αποθήκευση, γ) η φύλαξη, η πάχυνση και η εκτροφή ζώων, δ) η μίσθωση μηχανικών μέσων και εξοπλισμού γενικά, που χρησιμοποιούνται στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, ε) η τεχνική βοήθεια, στ) η καταπολέμηση επιβλαβών φυτών και ζώων, καθώς και ο ψεκασμός φυτών και εδάφους, ζ) η χρησιμοποίηση αρδευτικών, αποξηραντικών μέσων και εξοπλισμού, η) η υλοτομία, η κοπή ξύλων, καθώς και άλλες δασοκομικές υπηρεσίες.»

2. Αγροτική Δραστηριότητα:

H αγροτική δραστηριότητα ασκείται από φορολογούμενους που μπορεί να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες (επαγγελματίες αγρότες) ή από άλλους που παράλληλα με το κύριο επάγγελμα τους έχουν και εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα.

Η φορολογία σήμερα…

Η ψήφιση του Νόμου 4172/2013 εισήγαγε από 1-1-2014 νέα δεδομένα στη φορολόγηση των αγροτών. Συγκεκριμένα το αγροτικό τους εισόδημα προσδιορίζεται πλέον με βάση το κέρδος: έσοδα – έξοδα= κέρδος έχοντας την ίδια φορολογική αντιμετώπιση που έχουν και οι υπόλοιποι επαγγελματίες με μικρές διαφοροποιήσεις. Για φέτος (2015) ο φορολογικός συντελεστής παραμένει στο 13% επί των κερδών (έσοδα – έξοδα), δεν υπάρχει αφορολόγητο, οι επιδοτήσεις μέχρι 12.000 ευρώ είναι αφορολόγητες ενώ η προκαταβολή φόρου αυξήθηκε στο 75%, από το 55%.Υπενθυμίζουμε ότι προκαταβολή του φόρου έχει αυξηθεί από το 55% που ήταν το 2014 (μετά την αναδρομική αύξηση από το 27,5%) στο 75%, του φόρου που προκύπτει από τα εισοδήματα του 2015.

Υποχρεωμένοι να υποβάλλουν φορολογική δήλωση αλλά και να συμπληρώσουν το έντυπο Ε3 είναι όλοι όσοι αποκτούν αγροτικά εισοδήματα ή λαμβάνουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολή δήλωσης Φορολογίας εισοδήματος σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις του υπουργείου Οικονομικών είναι η 30/6/2016. Η καταβολή του φόρου γίνεται σε τρεις (3) ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου, από την προθεσμία υποβολής της δήλωσης.

3. Αγρότες του Κανονικού και ειδικού καθεστώς:

Oι αγρότες διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

Α) Kανονικό καθεστώς

Β) Eιδικό καθεστώς

Ποιοι είναι υπόχρεοι ένταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και ποια είναι τα κριτήρια σύμφωνα με το νόμο που περιλαμβάνει όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις των αγροτών του έτους

– Τα κριτήρια υπαγωγής στο κανονικό καθεστώς είναι:

1)είτε από πραγματοποίηση ακαθάριστων εσόδων άνω των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, από την πώληση αγροτικών προϊόντων και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών,

2)είτε από λήψη «δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης» άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ . ( Από φέτος που ισχύει η νέα ΚΑΠ 2015-2020, η ενιαία ενίσχυση ‘’χωρίστηκε’’ σε Βασική ενίσχυση και στην Ενίσχυση για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον ή αλλιώς ‘’πράσινη ενίσχυση-πρασίνισμα’’ και ακόμη δεν έχουν δοθεί ακριβείς οδηγίες από το Υπουργείο οικονομικών για ποια ακριβώς επιδότηση λαμβάνεται υπόψιν ως κριτήριο υπαγωγής στην ένταξη – τήρηση βιβλίων και στοιχείων. )

Με δυνατότητα ΜΗ τήρησης βιβλίων, οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος, εφόσον αυστηρώς τηρούνται τα παρακάτω:

Α) Αν δεν υπερβαίνουν το 1.500.000 ευρώ (όριο διπλογραφικών)

Β) τα φορολογικά στοιχεία τηρούνται με τάξη, ώστε να εκπληρούνται όλες οι υποχρεώσεις και να μπορεί ο έλεγχος να προβεί σε οποιοδήποτε ενέργεια.

Γ) δεν ασκεί άλλη δραστηριότητα που τον υποχρεώνει σε τήρηση

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1041/4.2.2015: Οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος δεν απαλλάσσονται από την έκδοση των στοιχείων.

Επίσης οι αγρότες έως 10/1 κάθε αρχή του χρόνου θα πρέπει να υποβάλλουν δηλώσεις μεταβολών για μετάταξη από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ ή αντίστροφα ενόψει του νέου τρόπου φορολόγησης. (Οι αγρότες μπορούν να μετατάσσονται από το ειδικό καθεστώς του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ στο κανονικό με δήλωσή τους που υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης).

Στην περίπτωση που η μετάταξη πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου, ισχύει από την ημερομηνία κατά την οποία υποβάλλεται η δήλωση και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν από την πάροδο πενταετίας, η οποία αρχίζει από την έναρξη της επόμενης από τη μετάταξη διαχειριστικής περιόδου.

Στην περίπτωση υποχρεωτικής ένταξης στο κανονικό καθεστώς, λόγω μη πλήρωσης των κριτηρίων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, ο αγρότης υποχρεούται στην υποβολή δήλωσης μεταβολής εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου.

Μετάταξη από το κανονικό καθεστώς απόδοσης του φόρου στο ειδικό καθεστώς αγροτών μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από την έναρξη διαχειριστικής περιόδου με υποβολή δήλωσης στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη αυτής.

Ειδικό καθεστώς:

Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., είναι ουσιαστικά όλοι αυτοί που δεν υπάγονται στο κανονικό, έχουν αγροτική δραστηριότητα και έχουν πραγματοποιήσει την σχετική έναρξη στο αρμόδιο τμήμα Μητρώου στις Δ.Ο.Υ.

Δεν υποχρεώνονται σε τήρηση βιβλίων, αλλά και σε έκδοση των στοιχείων τους. Τα δε τιμολόγια κόβονται από τους αγοραστές. Ενώ οι ενδεχόμενες λιανικές πωλήσεις τους προστίθενται στα έσοδα τους με απλές αποδείξεις είσπραξης (ΠΟΛ.1088/17.4.2015)

– Επιστροφές ΦΠΑ αγροτών ειδικού καθεστώτος

Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος δικαιούνται επιστροφή 6% επί της αξίας των τιμολογίων αγοράς που έχουν πουλήσει την παραγωγή τους.

Τα εν λόγω τιμολόγια εκδίδονται από τον προμηθευτή τους και δεν έχουν ΦΠΑ.

Όταν οι πωλήσεις που γίνονται από δικό τους κατάστημα ή λαϊκές αγορές, η επιστροφή γίνεται με 3% επί των πωλήσεων.

– Επισήμανση: Επιστροφή ΦΠΑ δικαιούνται και οι αγρότες που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ με την βασική διαφορά ότι ακολουθούν την πρακτική των επιχειρήσεων που τηρούν απλογραφικά βιβλία αφού έχουν την υποχρέωση αποστολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ ανά τρίμηνο. Συγκεκριμένα, έχουν την δυνατότητα να συμψηφίζουν τον αναλογούντα ΦΠΑ εσόδων και εξόδων και ανάλογα με το ποσό που προκύπτει (αν είναι χρεωστικό ή πιστωτικό) μπορούν να ζητήσουν στην Δ.Ο.Υ που ανήκουν την επιστροφή τους ή να το αφήσουν ώστε να συμψηφιστεί στο με την επόμενη περιοδική δήλωση ΦΠΑ. Εννοείται φυσικά ότι όταν προκύπτει να πληρώσουν τότε με την σχετική ταυτότητα πληρωμής που εκδίδεται από το taxis θα πρέπει να πληρώσουν έως το τέλος του κάθε μήνα που ακολουθεί κάθε ημερολογιακό τρίμηνο. ( πχ για το Α’ τρίμηνο , έως τέλος του Απριλίου, για το Β’ τρίμηνο έως το τέλος Ιουλίου κτλ ).

– Συνοπτική κατάσταση υποχρεώσεων ανά κατηγορία:

ΒΙΒΛΙΑ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΡΟΥΝ ΔΕΝ ΤΗΡΟΥΝ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ- ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΕΚΔΙΔΟΥΝΟΙ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ
ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ

 Υποχρεωτική η συμπλήρωση του εντύπου Ε3 για όσους δηλώνουν αγροτικό εισόδημα:

– Βήμα-βήμα η συμπλήρωση του

Υποχρεωτική είναι και φέτος η συμπλήρωση του έντυπου Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα Φορολογικού έτους 2015) για όσους δηλώνουν εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα είτε πρόκειται για κατά κύριο επάγγελμα αγρότες του κανονικού ή ειδικού καθεστώτος είτε για τους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες όπως μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους κτλ που διαθέτουν αγροτικό εισόδημα σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε η Γ.Γ.Δ.Ε ΠΟΛ.1041/5.4.2016 (ΦΕΚ τεύχος Β Αρ. Φύλλου 926).

– Το έντυπο Ε3 συμπληρώνεται σε όλες τις περιπτώσεις και πρέπει να γίνεται από όλους ανεξάρτητα από τη δήλωση ή μη αυτής της δραστηριότητας στο μητρώο της εφορίας. Η υποβολή του εντύπου γίνεται ηλεκτρονικά και κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης πρώτα συμπληρώνεται το Ε3 και μετά το Ε1.

Σημαντική αλλαγή σε σχέση με το περσινό έντυπο Ε3 είναι ότι οι μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που δεν υπάγονται ούτε στο κανονικό ούτε στο εδικό καθεστώς ΦΠΑ, όπως για παράδειγμα ένας ιδιωτικός υπάλληλος που διαθέτει και κάποιες δενδρώδεις καλλιέργειες, κατά τη συμπλήρωση του εντύπου Ε3 θα επιλέξουν το κωδικό 598 με την ένδειξη «Μη ενταγμένοι σε καθεστώς ΦΠΑ». Παύουν να ισχύουν οι κωδικοί 705 και 761 με αριθμό ΚΑΔ τον οκταψήφιο κωδικό 99999998 (αφανές καθεστώς αγροτών) όπως συμπλήρωναν πέρυσι. Σημειώνεται επίσης ότι οι κωδικοί 595-596 στο έντυπο Ε3 συμπληρώνονται από τους αγρότες που υπάγονται είτε στο κανονικό είτε στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ.

– Ας αναλύσουμε το έντυπο Ε3 βήμα-βήμα καθώς και πού μεταφέρεται ο κάθε κωδικός στο έντυπο Ε1.

Στο πίνακα ΣΤ του εντύπου Ε3 στους κωδικούς 643-646 συμπληρώνονται τα ακαθάριστα έσοδα (υποπίνακας ε), στους κωδικούς 518-546 συμπληρώνονται οι δαπάνες (υποπίνακας στ) και στους κωδικούς 550-570 ο λογιστικό προσδιορισμός για όσους τηρούν απλογραφικά βιβλία (υποπίνακας ζ). Στο έντυπο Ε3 στο πίνακα Ζ’ στο κωδικό 347 συμπληρώνονται τα καθαρά αποτελέσματα από αγροτική δραστηριότητα Το αποτέλεσμα του καθαρού εισοδήματος από άσκηση ατομικής αγροτικής δραστηριότητας, όπως αυτό προκύπτει στο έντυπο Ε3, μεταφέρεται στο έντυπο Ε1 στον Πίνακα 4.Γ1 (Εισόδημα από Αγροτική Επιχειρηματική Δραστηριότητα). Το καθαρό κέρδος μεταφέρεται στους κωδικούς 461-462 ενώ η ζημιά της αγροτικής επιχείρησης μεταφέρεται στους κωδικούς 465-466 του εντύπου Ε1.

Επιπλέον το σύνολο των επιδοτήσεων αναγράφεται στον Πίνακα Ε’ του εντύπου Ε3 (για πληροφοριακούς λόγους) αλλά μόνο το μέρος που υπερβαίνει το όριο των 12.000 ευρώ μεταφέρεται στον Πίνακα ΣΤ’ του Ε3 ούτως ώστε να προσμετρηθεί στην διαδικασία προσδιορισμού του κέρδους από αγροτική δραστηριότητα. σύμφωνα με τη ΠΟΛ.1116/10.6.2015.

Επίσης σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο γίνεται δεκτό ότι το μέρος των εισοδηματικών («λοιπών») αγροτικών επιδοτήσεων/ενισχύσεων (κωδ.908 πίνακα Ε του εντύπου Ε3) που δεν λήφθηκε υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, δύναται να καλύπτει τεκμήρια. Για αυτό το λόγο, το ποσό αυτό, δύναται να αναγράφεται στους κωδικούς 659-660 του Εντύπου Ε1 της δήλωσης φόρου εισοδήματος. ( υπόκειται σε εισφορά αλληλεγγύης) Κατ’ ανάλογη εφαρμογή με όσα ισχύουν για την επιχειρηματική δραστηριότητα γενικά, οι αγροτικές αποζημιώσεις δεν δύνανται να καλύπτουν τεκμήριο. Επίσης στο κωδικό 907 του πινάκα Ε του Ε3 συμπληρώνονται οι αγροτικές επιδοτήσεις για επενδυτικές δαπάνες και στον κωδικό 909 οι αποζημιώσεις.

Το Ε3 μετά την ηλεκτρονική του υποβολή δύναται να τροποποιηθεί ηλεκτρονικά εφόσον δ εν έχει οριστικοποιηθεί η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1.

5. Σημαντικές έννοιες απόκτησης και φορολογίας αγροτικών εισοδημάτων.

Εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν ακινήτων ( πχ αποθηκών , χωραφιών κτλ ): Δεν υπάρχει τεκμαρτό εισόδημα, από την δωρεάν παραχώρηση: “Ειδικά για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση προς ανιόντες, κατιόντες και συζύγους, αγροτικών εκτάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται λιβάδια, καλλιεργήσιμες γαίες, βοσκήσιμες γαίες, και κάθε είδους κατασκευές ή εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής”.

Τεκμήρια διαβίωσης (πίνακας 5 εντύπου Ε1): Τα τεκμήρια διαβίωσης ή αντικειμενικές δαπάνες είναι μια μέθοδος του υπουργείου με την οποία καθορίζονται οι δαπάνες διαβίωσης καθώς και τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων για κάθε έναν φορολογούμενο. Μέσω σχετικών πινάκων καθορίζεται ένα ελάχιστο τεκμαρτό ή υποθετικό εισόδημα με το οποίο θα φορολογηθεί αν ο φορολογούμενος δεν το ‘’καλύψει’’ με το πραγματικό του δηλωθέν εισόδημα. Τα πιο συνηθισμένα είναι η κατοικία ανάλογα με την επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα , τα αυτοκίνητα ανάλογα με τον κυβισμό, την δαπάνη αγοράς και συντήρησης τους κτλ. Σημειώνεται ότι η κατοχή αγροτικών οχημάτων δεν αποτελεί τεκμήριο για τους αγρότες .

Διαφορά τεκμηρίων: Με 13% θα φορολογείται και η θετική διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού πραγματικού δηλωθέντος εισοδήματος, εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από ατομική αγροτική επιχείρηση ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του προκύπτει από ατομική αγροτική επιχείρηση σε περίπτωση δηλαδή που το εισόδημα από τεκμήρια υπερβαίνει το πραγματικό, (ΠΟΛ.1116/10.6.2015).

Παροχή Υπηρεσιών από αγρότες σε άλλους: Το εισόδημα που προκύπτει από τις αγροτικές υπηρεσίες που προσφέρουν οι αγρότες σε άλλους αγρότες (πχ. Θερισμός, αλωνισμός) δεν λογίζεται ως αγροτικό εισόδημα και φορολογείται με την κλίμακα της επιχειρηματικής δραστηριότητας (26 % ή 33% ανάλογα με το κλιμάκιο εισοδήματος ) ενώ παράλληλα εντάσσεται στο 23% του ΦΠΑ.

Ζημιά αγροτικής Παραγωγής: Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα μιας χρονιάς για έναν αγρότη είναι ζημία, αυτή δύναται να συμψηφιστεί μόνο με κέρδη από αγροτική επιχ/κη δραστηριότητα στα επόμενα 5 χρόνια ενώ η μεταφορά δεν μεταφέρεται και δεν συμψηφίζεται όταν κάποιος φορολογούμενος δηλώνει μεγαλύτερο τεκμαρτό από πραγματικό εισόδημα (ΠΟΛ.1116/10.6.2015).

Τέλος επιτηδεύματος: Οι αγρότες κανονικού καθεστώτος για 5 χρόνια από την έναρξη της δραστηριότητας τους ως προς την τήρηση βιβλίων και στοιχείων (ένταξη στο κανονικό καθεστώς) απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος. (Το ίδιο που ισχύει και για τους νέους επιτηδευματίες). Το ίδιο ισχύει και για τους αγρότες άνω τον 62 ετών.

Αγροτικά φωτοβολταικά: Αγροτική δραστηριότητα είναι και η επαγγελματική δραστηριότητα στη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 kw. Και ως αγροτικό εισόδημα φορολογείται με 13 % (ΠΟΛ.1116/10.6.2015)

6. Αγορές και δαπάνες που εκπίπτουν φορολογικά

Κυριότερες δαπάνες που εκπίπτουν εφόσον υπάρχει το κατά περίπτωση νόμιμο παραστατικό του προμηθευτή ή σχετικές βεβαιώσεις (πχ ασφαλιστικών οργανισμών) είναι:

1) Εργόσημο (Καταβολή ημερομισθίων στους εργάτες γης): Ως έξοδο θεωρείται η απόδειξη πληρωμής από την τράπεζα ή τα ΕΛΤΑ. Εκτός από τα παραστατικά της πληρωμής των εργοσήμων, πρέπει να έχουμε αντίγραφο με τα στοιχεία του εργάτη που δώσαμε το εργόσημο.

2)Τα ασφάλιστρα της αγροτικής παραγωγής: Εκτυπώνονται από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΛΓΑ (υπάρχει παρακάτω αναλυτικός τρόπος με τον οποίο εκτυπώνεται η σχετική βεβαίωση).

3)Ασφαλιστικές εισφορές ΟΓΑ, που έχει πληρώσει μέσα στο 2015 ο αγρότης. Επισημαίνεται ότι, αναγνωρίζονται και οι πληρωμές των ασφαλιστικών εισφορών που έγιναν το 2015 και αφορούν προηγούμενα έτη και φυσικά δεν είχαν καταχωρηθεί στο 2014.

4)Λογαριασμοί ΔΕΗ (αγροτικό τιμολόγιο) και δαπάνες άρδευσης-ύδρευσης (από ΤΟΕΒ κτλ).

5) Λογαριασμοί ΟΤΕ, Κινητά τηλέφωνα κατά το μέρος που αφορά η χρήση τους την γεωργική τους εκμετάλλευση.

6) Τιμολόγια από την δήλωση ΟΣΔΕ. Η δήλωση καλλιέργειας γίνεται στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου. Η δαπάνη του συνεταιρισμού ή της ιδιωτικής εταιρείας που συνέταξε την δήλωση αποτελεί έξοδο για τον αγρότη (εφόσον βέβαια έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα παραστατικά που είναι συνήθως το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών).

7) Έξοδα μίσθωσης αγροτικής γης (Ενοίκια) Συμφωνητικά μίσθωσης για χωράφια και γεωργικές εγκαταστάσεις. Τα συμφωνητικά μπορεί να είναι είτε μηχανογραφημένα, δηλαδή να έχουν γίνει από τον λογιστή μέσω taxis, είτε χειρόγραφα (αυτό συμβαίνει για συμφωνητικά κάτω των 80 ευρώ /μήνα, με γνήσιο υπογραφής στα ΚΕΠ). Η δήλωση του ΟΣΔΕ επίσης που συντάσσει ο κάθε αγρότης περιέχει αναλυτικές πληροφορίες τόσο για τα καλλιεργήσιμα στρέμματα όσο και για τα συμφωνητικά μίσθωσης.

8) Έξοδα Μεταφοράς Προϊόντων και πρώτων υλών (Πετρέλαιο-Βενζίνη) Έως και 300 ευρώ ανά συναλλαγή μπορεί να εκδίδεται Απόδειξη Λιανικής Πώλησης (Α.Λ.Π.) και στο πίσω μέρος αυτής μπαίνει η σφραγίδα του πρατηριούχου και αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του εφοδιαζόμενου με καύσιμα οχήματος. Για αγορά αξίας πάνω από 300 ευρώ, χρειάζεται τιμολόγιο.

9) Δαπάνες υπηρεσιών κτηνιάτρων, γεωπόνων κτλ που τεκμηριώνονται από το είδος της αγροτικής εκμετάλλευσης και συνάδουν με τους κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που έχει κάθε αγρότης του κανονικού καθεστώτος στο μητρώο της εφορίας. Τέτοιες δαπάνες είναι πχ για τους κτηνοτρόφους οι υπηρεσίες κτηνιάτρων (πχ εμβολιασμός ζώων), τα σχέδια βελτίωσης, η υπαγωγή σε ειδικά μέτρα του Υπουργείου Αγροτικής ανάπτυξης από τους γεωπόνους κτλ.

10) Δαπάνες συντήρησης μηχανημάτων και εξοπλισμού που ανήκουν στην ιδιοκτησία του αγρότη (πχ η άδεια κυκλοφορίας να ανήκει στον αγρότη) και να συμπεριλαμβάνονται στο μητρώο παγίων που τηρεί κάθε αγροτική εκμετάλλευση.

11) Δαπάνες σίτισης των εργατών. Με βάση τις αποδείξεις αγοράς τροφίμων από το σούπερ-μάρκετ και φυσικά το ύψος των δαπανών να είναι ανάλογο των απασχολούμενων εργατών. Απαραίτητη προϋπόθεση φυσικά να έχουν εκδοθεί εργόσημα ώστε η δαπάνη να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και να τεκμηριώνεται κατάλληλα.

12) Κάθε είδος άλλης δαπάνης που βαρύνει την αγροτική εκμετάλλευση (Μικροέξοδα όπως πχ αγροτικά εργαλεία, υλικά συσκευασίας αγροτικών προϊόντων )

13) Τόκοι Δανείων. Οι τόκοι των τραπεζικών δανείων (καλλιεργητικών και αγοράς γεωργικού εξοπλισμού), που καταλογίζονται από τις Τράπεζες, θεωρείται δαπάνη και μειώνει το φορολογητέο αποτέλεσμα.

14) Έξοδα των οποίων η πληρωμή γίνεται σε είδος. Πιο συνηθισμένη τέτοια πράξη είναι η πώληση ελαιολάδου στα ελαιοτριβεία στα οποία η πληρωμή γίνεται σε είδος. Το ελαιοτριβείο υποχρεούται να εκδώσει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για την υπηρεσία που προσφέρει στον αγρότη και ο αγρότης του κανονικού να εκδώσει τιμολόγιο πώλησης με αξία ίση με την υπηρεσία που του προσέφερε και ποσότητα ίση με αυτή που του παρακρατήθηκε από το ελαιοτριβείο. ( Αρ. απόφασης Δ15 1039443 ΕΞ 2015/23.3.2015.)

15) Έξοδα (προμήθειες και έξοδα που γίνονται για λογαριασμό του αγρότη) που προκύπτουν από τις «εκκαθαρίσεις», που εκδίδουν οι συνεταιρισμοί για λογαριασμό του αγρότη, υποχρεωτικά μέχρι το τέλος του εκάστου έτους.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε δαπάνη και εφόσον η καθαρή της αξία της είναι μεγαλύτερη από 500 ευρώ τότε η πληρωμή της ( μερική ή ολική εξόφληση ) πρέπει να γίνεται με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής (κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή ή επιταγή ή πιστωτική κάρτα).

– Οι αγρότες θα πρέπει να φροντίζουν ώστε οποιαδήποτε δαπάνη που πραγματοποιούν για την αγροτική τους εκμετάλλευση να απεικονίζεται με τα κατάλληλα φορολογικά παραστατικά.

7. Αγροτικές Ενισχύσεις/ επιδοτήσεις – Αποζημιώσεις:

Με τον Ν. 4328/2015 «Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της «Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.» και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές» (Α’ 35) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 51/14.5.2015)» ισχύουν τα εξής: Άρθρο 2. Τροποποίηση Διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013, Α’167) 1. Στο τέλος της πρώτης παραγράφου του άρθρου 21 του Κ.Φ. Ε. προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Ειδικά, για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, οι αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που χορηγούνται στα πλαίσια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ο νομοθέτης προφανώς εννοεί την λεγόμενη ‘’ΚΑΠ’’, Κοινή Αγροτική Πολιτική), περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα μόνο κατά το μέρος των ενισχύσεων και επιδοτήσεων που υπερβαίνει τα δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι δε αγροτικές αποζημιώσεις (πχ του ΕΛΓΑ για φυτικές καταστροφές) στο σύνολό τους, δεν συνυπολογίζονται.»

Επομένως, οι επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ΔΕΝ λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό του καθαρού κέρδους. Εξαίρεση αποτελούν οι πάνω από 12.000 ευρώ αγροτικές επιδοτήσεις- ενισχύσεις

Ταυτόχρονα με την ΠΟΛ.1003/31.12.2014, (διευκρινήσεις περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις») που εκδόθηκε πρόσφατα (η αρίθμηση είναι του 2015 αλλά η ημερομηνία που φέρει είναι 31.12.14). Στο άρθρο 8 (§1 8.1.1), ορίζεται ότι για το έτος 2015 δεν προβλέπεται η έκδοση τιμολογίου για τις επιδοτήσεις. Δεν χρειάζεται δηλαδή πλέον να τιμολογηθούν οι αγροτικές επιδοτήσεις, αλλά και κάθε άλλη μορφής επιδότηση ισχύει για το 2015:

«8.1.2 Για την είσπραξη αποζημιώσεων, επιδοτήσεων, οικονομικών ενισχύσεων, επιστροφών τόκων, εισφορών και λοιπών συναφών εσόδων, δεν προβλέπεται ή έκδοση τιμολογίου από την Οδηγία 2006/112/ΕΕ. Η συναλλαγή δύναται να τεκμηριώνεται από παραστατικό που εκδίδει ο χορηγών το σχετικό ποσό ή η τράπεζα που το καταβάλλει (π.χ. απόφαση επιχορήγησης, βεβαίωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που περιλαμβάνει τα στοιχεία του δικαιούχου, το ποσό, την ημερομηνία ή άλλο ανάλογο στοιχείο).»

8. Βεβαίωση εφορίας φορολογικού έτους 2015 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr)

Η βεβαίωση αυτή περιλαμβάνει όλες τις επιδοτήσεις οι οποίες έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους αγρότες (ειδικού και κανονικού), κατά τη διάρκεια του έτους 2015 και συμπεριλαμβάνονται επιδοτήσεις που αφορούν και άλλα έτη ( πχ επιστροφή δημοσιονομικής πειθαρχίας 2014 κτλ).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η βεβαίωση αυτή είναι μεν για φορολογική χρήση αλλά θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι επιδοτήσεις που φορολογούνται είναι αυτές που αφορούν το έτος 2015 και όχι αυτές που εισπράχθηκαν εντός του έτους 2015. (ΠΟΛ.1116/10.6.2015 και πρόσφατη διευκρίνηση ΔΕΑΦ Α 1083185 ΕΞ 2016/1.6.2016)

Επισημαίνεται ότι οι επιδοτήσεις και ενισχύσεις που αφορούν χρήσεις πριν το 2014 που εισπράχθηκαν μετά την 01.01.2014, θα πρέπει να δηλωθούν με συμπληρωματικές φορολογικές δηλώσεις στα έτη που δημιουργήθηκε το δικαίωμα γι αυτές τις επιδοτήσεις συνοδευούμενες από τις αντίστοιχες βεβαιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

9. Βεβαίωση εφορίας ασφαλιστικών εισφορών – είσπραξης αποζημιώσεων φορολογικού έτους 2015 από τον ΕΛΓΑ (www.elga.gr)

Μέσα από τον διαδικτυακό τόπο του ΕΛΓΑ ο φορολογούμενος αγρότης , με την χρήση των προσωπικών κωδικών του ΤΑΧΙS, στην επιλογή ΑΙΤΗΣΕΙΣ (όπως φαίνεται παρακάτω) μπορεί να εκτυπώσει την βεβαίωση καταβολής εισφορών υπέρ ΕΛΓΑ για το έτος 2015, όπου φαίνονται οι εισφορές του στον ΕΛΓΑ προκειμένου να τις καταχωρήσει στα έξοδα του αλλά και να εκτυπώσει τις βεβαιώσεις καταβολής αποζημιώσεων φυτικής ή ζωικής παραγωγής προκειμένου να τις συμπεριλάβει στο έντυπο Ε3 (κωδ. 909).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Φέτος, η βεβαίωση καταβολής εισφορών έτους 2015 ενδέχεται να μην συμπεριλαμβάνει το σύνολο της προς απόδοσης εισφοράς υπέρ του ΕΛΓΑ αφού στην πρώτη καταβολή (Δεκέμβριος 2015) του 90% της Βασικής ενίσχυσης κρατήθηκε το 90% των εισφορών.
10. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

‘Έντυπο Ε1

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 A. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Ε1)

1. ΚΩΔΙΚΟΣ 309.: καθαρό πληρωτέο ποσό εργοσήμων.

Π.x:
Εργάτης γης εισέπραξε χρήματα 4500 ευρώ {(ονομαστική αξία εργοσήμων ΟΓΑ 5000 ευρώ)-(500ευρώ ασφαλιστικές εισφορές ΟΓΑ (*10%)}

Θα συμπληρωθεί ο κωδικός 309, σε κάθε περίπτωση που αυτό δεν εμφανίζεται συμπληρώνεται ο κωδικός 343.

Οι κωδικοί 345,347 δεν συμπληρώνονται, διότι δεν προβλέπεται παρακράτηση φόρου μέσω εργοσήμων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Γ1. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Ε1)

Κωδικοί από 461 έως 469

2. Κωδικός 475:

Μεταφέρεται, από το Ε3( κωδικός 550), το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων από αγροτική δραστηριότητα (τζίρος)

3. Κωδικός 461,465:

Μεταφέρεται, από το Ε3(κωδικός 347), το ποσό του κέρδους ή ζημίας από αγροτική επιχείρηση.

Π.x
Α) αγρότης ειδικού καθεστώτος
8000 ευρώ (έσοδα)-5000 ευρώ( έξοδα)= 3000 (κέρδος)
Κωδικός 475: 8000 ευρώ
Κωδικός 461: 3000 ευρώ
Β) αγρότης κανονικού καθεστώτος
12000 ευρώ (έσοδα)-14000 ευρώ( έξοδα)= -2000 (ζημία)
Κωδικός 475: 12000 ευρώ
Κωδικός 465: 2000 ευρώ (ζημία)

4. Κωδικός 467

Συμπληρώνεται η ζημία (από ατομικής αγροτική δραστηριότητα ημεδαπής) των προηγούμενων ετών.
Π.x αγρότης είχε ζημία για το έτος 2014 : 3000 ευρώ

Θα μεταφερθεί, το ποσό 3000 ευρώ από τον κωδικό 465 του φορολογικού έτους 2014 στον κωδικό 467

Προσοχή:

Η ζημία από αγροτική δραστηριότητα δύναται να συμψηφιστεί μόνο με κέρδη από αγροτική δραστηριότητα. Η διαδικασία της μεταφοράς ζημιάς, όπως ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρ. 27 του ν.4172/2013, ισχύει και για την άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το ποσό αυτό δύναται να μεταφερθεί και στα επόμενα 5 έτη για να συμψηφίσει μελλοντικά κέρδη μόνο όμως από αγροτική δραστηριότητα. Επίσης έχουν εφαρμογή και οι διατάξεις του άρθρου 34 του ιδίου νόμου περί διαφοράς εισοδήματος και υπολογισμός του φόρου αυτής. Σε συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι εάν κάποιος εμφανίζει ζημιά αλλά φορολογείται βάσει τεκμηρίου για το τρέχον φορολογικό έτος, δεν δικαιούται να μεταφέρει αυτή τη ζημιά για συμψηφισμό στα επόμενα φορολογικά έτη.

5. Κωδικός 465,469.

Στον 465 θα συμπληρωθεί το καθαρό εισόδημα από αγροτική επιχείρηση και στον κωδικό 469 το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή.

Π.Χ:
α)5000 ευρώ εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα αλλοδαπής. Το ποσό, είναι αφορολόγητο.( δεν έχει καταβληθεί φόρος στο εξωτερικό ). Θα συμπληρωθεί ο κωδικός 465: 5000 ευρώ
Σημείωση: θα φορολογηθείτε στην Ελλάδα, για το παγκόσμιο εισόδημα σας (5000*13%)
Β) 5000 ευρώ εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα αλλοδαπής.
Το ποσό που καταβλήθηκε είναι 800 ευρώ
Θα συμπληρωθεί ο κωδικός 465: 5000 ευρώ και 469: 800 ευρώ
(H φορολογική σας υποχρέωση έχει εξαντληθεί.)

6. Αγρότης του κανονικού καθεστώτος ασκεί παράλληλα και δραστηριότητα ελεύθερου επαγγελματία .

Από το έντυπο Ε3 προέκυψαν:

1α)Ακαθάριστα έσοδα γεωργικού επαγγέλματος: 15800€
1β)Ακαθάριστα έσοδα ελεύθερου επαγγελματία: 19500€

Τα κέρδη του κάθε κλάδου προσδιορίστηκαν ως εξής:

2α)Καθαρά κέρδη γεωργικής εκμετάλλευσης: 7.800,00€
2β)Καθαρά κέρδη ελεύθερου επαγγελματία: 5000€

Οι κωδικοί που θα πρέπει να συμπληρωθούν είναι:

Κωδικός 475: 15800€
Κωδικός 425: 19500€
Κωδικός 461: 7.800,00€(Συντ. Φορολ. 13%)
Κωδικός 401: 5000€ (Συντ. Φορολ. 26%)

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Δ2 Εισόδημα από ακίνητη περιουσία (Ε1)
(Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει πρώτα να συμπληρωθεί και Ε2)

7 Αγρότης εκμίσθωσε γαίες 30 στρέμματα, με ετήσιο μίσθωμα 3000,00€ και έκανε στις γαίες αυτές δαπάνες αντιπλημμυρικών έργων 7000,00€.

Οι κωδικοί που θα πρέπει να συμπληρωθούν είναι:

Κωδ. 101: 3000,00€ και Κωδ. 159: 7000,00€ (εκπίπτουν σε ποσοστό 10% επί του ακαθάριστου εισοδήματος από εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση και ιδιόχρηση γαιών – ΠΟΛ.1088/17.4.2015)

Σημείωση: Ο κωδικός 101, μεταφέρεται αυτόματα από το (Ε2)

– Υπόδειγμα συμπλήρωσης Ε2

• Οι κωδικοί που θα πρέπει να συμπληρωθούν είναι:

Στήλη 1: α/α 1
Στήλη 2: Περιγραφή ακινήτου
Στήλη 4: Είδος – Γαία
Στήλη 5: m2
Στήλη 17: Εκμίσθωση Γαιών (κωδικός 8)
Στήλη 18: Μόνο σε περίπτωση γεωτρήσεων με ρεύμα
Στήλη 6: Τα στοιχεία του αγρότη του κανονικού καθεστώτος
Στήλη 7: Τα στοιχεία του αγρότη του κανονικού καθεστώτος
Στήλη 19: Αριθμός Δήλωσης Ε9
Στήλες 8-9-10: Η διάρκεια της μίσθωσης
Στήλη 11: Το ποσό μήνα
Στήλη 12: Ποσοστό 100%
Στήλη 13: Το ποσό έτους

8. Αγρότης παραχώρησε δωρεάν τη χρήση 1 αγροτεμαχίων στο γιο του που είναι και αυτός αγρότης. Η Αντικειμενική Αξία την αγροτεμαχίων ανέρχεται σε 10.000,00€

Οι κωδικοί που πρέπει να συμπληρωθούν είναι:

• Ε1 -ΚΑΝΕΝΑΣ
• Ε2- βλέπε υπόδειγμα Ε2, μόνο προσοχή στην στήλη 17 θα συμπληρωθεί ο κωδικός 21 (δωρεάν παραχώρηση γαιών)

Δεν υπάρχει τεκμαρτό εισόδημα, από την δωρεάν παραχώρηση:

Με τον Ν. 4330/2015: στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν.4172/2013 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: “Ειδικά για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση προς ανιόντες, κατιόντες και συζύγους, αγροτικών εκτάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται λιβάδια, καλλιεργήσιμες γαίες, βοσκήσιμες γαίες, και κάθε είδους κατασκευές ή εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής“.

Αιτιολογική έκθεση: Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 (σημ. του παραπάνω Φ/Ν), δεν υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση αγροτικών εκτάσεων προς ανιόντες/κατιόντες/συζύγους.

Με την εν λόγω διάταξη αποφεύγεται η υπερβολική φορολογική επιβάρυνση όσων ασκούν ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα εξαιτίας του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση αγροτικών εκτάσεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (Ε1)

9. Αγρότης αγόρασε χωράφι στο έτος 2015 έναντι του ποσού 18000,00€ και συμβολαιογραφικά-λοιπά έξοδα 1500,00€. Οι κωδικοί που θα πρέπει να συμπληρωθούν είναι:

Κωδ 735: 19500,00€

10. Αγρότης έλαβε επαγγελματικό δάνειο. Στο έτος 2015 κατέβαλλε Κεφάλαιο 10000,00, Τόκους 1800,00

Οι κωδικοί που θα πρέπει να συμπληρωθούν είναι:

Κωδ. 727: 11800,00€

Το ποσό των τόκων του επαγγελματικού αυτού δανείου αφαιρείται και από τα ακαθάριστα έσοδα του αγρότη.

11. Αγρότης του κανονικού καθεστώτος κατέβαλλε το ποσό των 15000€ για αγορά αγροτικού.

Οι κωδικοί που θα πρέπει να συμπληρωθούν είναι:

• Ε1- ΚΑΝΕΝΑΣ

• Ε3-811: 15000 ευρώ και θα πρέπει να υπολογιστούν αποσβέσεις

– Παραδείγματα Ε3

1) Αγρότης του Ειδικού καθεστώτος, είχε για το 2015

Εσοδα 9500,00
και
Έξοδα: 5603,12

ΟΓΑ =753,12
ΜΙΣΘΟΙ 2015 = 2000
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ=1000
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ=350
ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ=1500

ΕΣΟΔΑ

Σχετικοί κωδικοί συμπλήρωσης

Κωδ. 643: 9500,00€ Ακαθάριστα έσοδα
Κωδ. 646: 9500,00€

ΕΞΟΔΑ

• Σχετικοί κωδικοί συμπλήρωσης

Κωδ.518: 753,12 € ΟΓΑ
Kωδ. 524: 2000,00€ ΜΙΣΘΟΙ
Κωδ. 536: 1000,00€ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
Κωδ. 543: 1500,00€ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
Κωδ. 515: 350,00€ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Κωδ. 546: 5603,12€ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κωδ.550: 9500,12€
Κωδ. 558: 5603,00€
Κωδ. 570: 3896,88€
Κωδ. 347: 3896,88€ κέρδος

2) Αγρότης του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ εισέπραξε στο έτος 2015:

– Α) (αποζημίωση για επενδυτικές δαπάνες- π.χ ανέγερση βιομηχανικού κτιρίου) 18.000,00€

– Β) (αποζημίωση λόγω φυσικών+καταστροφών)
5000,00€

– Γ) (επιδοτήσεις που σχετίζονται με την παραγωγή)
15.000,00€

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε’ – Ε3:

Θα πρέπει να συμπληρώσουμε κωδικούς:

Κωδικός 907: 18.000,00€

Το ποσό αυτό θα πρέπει να απομειώσει το κόστος αγοράς του επενδυτικού αγαθού ώστε οι αποσβέσεις να υπολογισθούν στη διαφορά.

Κωδικός 908: 15.000,00€
Κωδικός 909: 5000,00€
Κωδικός 644: 3000,00€

{15.000,00€(κωδ. 908)-12.000,00€ (αφορολόγητο ποσό)}

Προσοχή στο Ε1: Στον κωδικό 659 =12.000 €

Για την επιβολή της εισφοράς αλληλεγγύης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το αφορολόγητο ποσό των 12.000,00€. Δεν θα ληφθεί υπόψη το ποσό των 5000,00€ διότι δεν συνιστά εισόδημα αλλά αφορά σε αποκατάσταση ζημιάς.

11. Κυριότερες αλλαγές που θα τεθούν σε εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτούν οι αγρότες από 1/1/2016

Με το νέο Νόμο 4387/2016 για το ασφαλιστικό – φορολογικό εκτός από την υπέρμετρη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των αγροτών ( αυξάνονται από 9,5% σε 27,2% ) προβλέπεται εκ νέου αλλαγή στο πλαίσιο φορολόγησης του εισοδήματος τους και από την αυτοτελή φορολόγηση (έσοδα-έξοδα με 13% φορολογικό συντελεστή στο καθαρό κέρδος από το πρώτο ευρώ).

Θεσπίζεται για τους αγρότες αφορολόγητο όριο εισοδήματος διαμορφούμενο από 8.636 έως 9.545 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων και επομένως το κέρδος όσων ασκούν ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα από 1η Ιανουαρίου 2016 και μετά θα φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών σύμφωνα με τις ρυθμίσεις, που περιλαμβάνονται στο δεύτερο μέρος του νόμου για το ασφαλιστικό που ψηφίστηκε από την Βουλή στις 8 Μαΐου.

Δηλαδή, για τα εισοδήματα φορολογικού έτους 2016 που θα δηλωθούν στις δηλώσεις του οικονομικού έτους 2017 ο φόρος θα υπολογίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

– Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις, Επιχ. Δραστηριότητα και Αγροτικά εισοδήματα)

Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις, Επιχ. Δραστηριότητα) Φορ. Συντελεστής
0 – 20.000 22%
20.001 – 30.000 29%
30.001 – 40.000 37%
40.001 – 45%


Σημαντική αλλαγή όπως αναφέρεται στο νέο Νόμο στο άρθρο 112 με τίτλο «Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος» είναι ότι συνυπολογίζονται στα ακαθάριστα έσοδα των αγροτών η βασική κοινοτική επιδότηση στο σύνολό της και οι πράσινες και συνδεδεμένες επιδοτήσεις άνω των 12.000ευρώ όπως ρητά αναφέρεται στην παράγραφο 3 του συγκεκριμένου νόμου: « Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Ειδικά, για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα περιλαμβάνονται εκ των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπως αυτές ορίζονται, µόνο η βασική ενίσχυση καθώς και, κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις. Οι αγροτικές αποζημιώσεις στο σύνολό τους δεν περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα».

Οι βασικές αυτές ενισχύσεις θα προστίθενται στα έσοδα των αγροτών από τις πωλήσεις των αγροτικών προϊόντων τους και έτσι θα αυξάνουν το ύψος το συνολικών ακαθάριστων εσόδων που θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των τελικών φορολογητέων αγροτικών εισοδημάτων.

Στο φόρο που προκύπτει από την παραπάνω κλίμακα χορηγείται έκπτωση 1.900 ευρώ για αγρότες που δεν έχουν παιδιά, 1.950 για όσους έχουν ένα παιδί, 2.000 για όσους έχουν δυο παιδιά και 2.100 ευρώ για όσους έχουν τρία ή περισσότερα παιδιά.( παρ. 2 του άρθρου 112 του ν. 4387/2016 όπως αντικαταστάθηκε το άρθρο 16 του ν.4172/2013)

Επιπλέον σε όσους αγρότες δηλώνουν ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα των 12000 ευρώ θα επιβάλλεται η νέα αναμορφωμένη ειδική εισφορά αλληλεγγύης η οποία θα υπολογίζεται με συντελεστές κλιμακούμενους από 2,2% στο 10% αυξημένη με λίγα λόγια κατά 120%.

– Μείωση φόρου για όσους αποκτούν αγροτικά εισοδήματα:

Στο πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 22 Μάιου εισάγεται μια διευκρίνιση για την περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, μαζί με εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα. Σε αυτή την περίπτωση υπολογίζεται η προαναφερθείσα μείωση του φόρου, αλλά μόνον στο εισόδημα που αποκτάται από την αγροτική δραστηριότητα. Παράλληλα, αναφέρει πως εφόσον μαζί με τα εισοδήματα του προηγούμενου εδαφίου αποκτάται και εισόδημα από μισθωτή εργασία ή συντάξεις, η μείωση του φόρου θα είναι αυτή που αναλογεί στο μέρος του εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία και συντάξεις καθώς και αγροτική δραστηριότητα.

Συγκεκριμένα, η μείωση φόρου που προβλέπεται στο άρθρο 16 του ν. 4172/2013 με το νέο πολυνομοσχέδιο (ν. 4389/2016) προκύπτει και αφορά:

– Αποκτώντες γενικά εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα:

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4172/2013 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, μαζί με εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα, υπολογίζεται η μείωση του φόρου που προβλέπεται στο άρθρο 16 αλλά μόνον στο εισόδημα που αποκτάται από την αγροτική δραστηριότητα. Εφόσον μαζί με τα εισοδήματα του προηγούμενου εδαφίου αποκτάται και εισόδημα από μισθωτή εργασία ή συντάξεις, η μείωση του φόρου θα είναι αυτή που αναλογεί στο μέρος του εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία και συντάξεις καθώς και αγροτική δραστηριότητα».

– Κατ’ επάγγελμα αγρότες

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η μείωση του φόρου της παρούσας παραγράφου για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα εφαρμόζεται μόνο για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία ».

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016.

– Ασφαλιστικές εισφορές ΟΓΑ

Στο ζήτημα των ασφαλιστικών εισφορών των αγροτών o νόμος 4387/2016 προβλέπει υπέρμετρα μεγάλες αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές που θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση, αντί της αύξησης των ασφαλιστικών εσόδων, καθώς επίσης καταργούνται οι ασφαλιστικές κατηγορίες (Α.Κ) και τα πλεονεκτήματα που παρείχε στους αγρότες ενώ επίσης προβλέπεται ότι η εθνική σύνταξη θα καταβάλλεται ολόκληρη από το 2031 και μετά.

Αναλυτικότερα προβλέπεται ότι οι αγρότες θα καταβάλλουν για τη κλάδο της σύνταξης αναδρομικά από 1/7/2015 έως 31/12/2016 αυξημένες εισφορές 10% από 7% επί των ασφαλιστικών κατηγοριών του ΟΓΑ και εισφορά 14% το 2017 επί του ελάχιστου εισοδήματος των 410,20 ευρώ το 70% δηλαδή του κατώτατου μισθού των 586 ευρώ και έως το 2022 ως εξής:

ΕΤΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Το 2018 Το 16%
Το 2019 Το 18%
Το 2020 Το 19%
Το 2021 Το 19,5%
Το 2022 Το 20%


Ενώ για το κλάδο της ασθενείας οι αγρότες θα πληρώσουν το 2016 το 3,61% επί των ασφαλιστικών κατηγοριών του ΟΓΑ το 2017 το 4,73% του εισοδήματος το 2018 το 5,84% και το 2019 το 6,95%.

Σημειώνεται ότι προβλέπεται επίσης εισφορά για την Αγροτική Εστία η οποία ορίζεται σε 0,25% επί του εισοδήματος.

Ήδη ο ΟΓΑ προγραμματίζει την αποστολή ειδοποιητηρίων στους περίπου 620.000 αγρότες, για την πληρωμή των εισφορών που αντιστοιχούν στο β’ εξάμηνο του προηγούμενου έτους, οι οποίες θα πρέπει να πληρωθούν έως το τέλος του τρέχοντος μήνα, καθώς από την 1η Ιουλίου οι εισφορές θα καταστούν ληξιπρόθεσμες.

– Ορισμός του κατ’ επάγγελμα αγρότη

Με τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου (ν.4389/2016)

– Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 (Α΄151), όπως ισχύει, τροποποιείται ακολούθως :

α) Η περ. α΄ της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Επαγγελματίας αγρότης είναι το ενήλικο φυσικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, εφόσον πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

αα) Είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης.

αβ) Ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευσή του τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του.

αγ) Λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του και

αδ) Είναι ασφαλισμένος ο ίδιος και η αγροτική του εκμετάλλευση, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

αε) Τηρεί λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».

– Ενώ όσον αφορά τους αλιείς υποπερίπτωση βα΄ της περ. β΄ της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:

Επαγγελματίας αγρότης θεωρείται και το απασχολούμενο στην αλιεία (θαλάσσια, εσωτερικών υδάτων, σπογγαλιεία, οστρακαλιεία, υδατοκαλλιέργεια) ενήλικο φυσικό πρόσωπο, εφόσον σωρευτικά: βα) Είναι κάτοχος ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας και ιδιοκτήτης, συνιδιοκτήτης, μισθωτής ή συμμετέχει, με οποιονδήποτε τρόπο, στην εκμετάλλευση επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους εκτός από σκάφη υπερπόντιας αλιείας ή απασχολείται στην υδατοκαλλιέργεια ως κάτοχος ή μισθωτής υδατοκαλλιεργητικής εκμετάλλευσης. Το ως άνω φυσικό πρόσωπο ασχολείται με μία ή περισσότερες εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του και λαμβάνει από την απασχόλησή του αυτή το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του. ββ) Προμηθεύεται ως ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης ή μισθωτής επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους καύσιμα θαλάσσης για την κίνηση του σκάφους του τουλάχιστον μία φορά κάθε τρία έτη και βγ) Είναι ασφαλισμένος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι προϋποθέσεις της απόληψης του 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματος και της προμήθειας καυσίμων θαλάσσης απαιτείται να συντρέχουν για τους ιδιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών ολικού μήκους μέχρι έξι (6) μέτρα

Επίσης,

• Όπου στις διατάξεις των ν.3874/2010 και ν.2520/1997 αναφέρεται η ασφάλιση αγροτών σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα, νοείται η ασφάλισή τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

– Συνοπτικά οι αλλαγές που επήλθαν με το πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε:

• Επαγγελματίας αγρότης θεωρείται, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, αυτός που έχει εισοδήματα από την αγροτική απασχόληση κατά τουλάχιστον 50% του συνολικού εισοδήματός του (άρθρο 65 παρ. 1).

• Από την 1η Ιουνίου, όπου ισχύει ΦΠΑ 23% (π.χ .γεωργικά εφόδια), ο συντελεστής αυξάνεται σε 24% (άρθρο 52 παρ. 1)

• Η έκπτωση φόρου (αφορολόγητο) θα ισχύει από τα εισοδήματα του 2016 και μετά μόνο για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες (άρθρο 44 παρ. 3).

• Εάν κάποιος έχει εισόδημα από ατομική επιχείρηση που εντάσσεται στον ΟΓΑ, αλλά και από γεωργική δραστηριότητα, τότε η έκπτωση φόρου ( αφορολόγητο ) θα ισχύσει μόνο για το μέρος του εισοδήματος που προέρχεται από τη γεωργική δραστηριότητα. Εφόσον μαζί με τα παραπάνω εισοδήματα αποκτάται εισόδημα και από μισθωτή εργασία ή συντάξεις, η μείωση του φόρου θα περιλαμβάνει και αυτά τα εισοδήματα. (άρθρο 44 παρ. 3)

• Αλλάζουν οι συντελεστές υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ για φυσικά πρόσωπα, καθώς και ο συμπληρωματικός συντελεστής για παραγωγική γη, που ανήκει σε ατομικές επιχειρήσεις και ορίζεται σε ένα τις χιλίοις ή 0,1% φόρος για τα αγροτεμάχια (άρθρο 50 παρ. 2)

• Αυξάνονται τα τέλη ταξινόμησης για όλα τα Ι.Χ., επαγγελματικά και αγροτικά. Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) καυσίμων Από την 1η Ιουνίου 2016, ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στη βενζίνη αυξάνεται από τα 670 ευρώ ανά χιλιόλιτρο σε 700 ευρώ. Στο πετρέλαιο κίνησης, ο φόρος αυξάνεται από τα 330 στα 410 ευρώ το λίτρο. Στο πετρέλαιο θέρμανσης από τα 230 στα 280 ευρώ. Στο υγραέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων από 330 σε 430 ευρώ.

Πηγή: www.taxheaven.gr