ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Σαρωτικές μετακινήσεις για περισσότερους από 50.000 υπαλλήλους στο Δημόσιο στις αρχές του 2017.

dhmosioi ypallhloi 1

30/08/2016

dhmosioi ypallhloi 1

Σαρωτικές μετακινήσεις για περισσότερους από 50.000 υπαλλήλους στο Δημόσιο στις αρχές του 2017 αναμένεται να επιφέρει η θεσμοθέτηση των νέων οργανογραμμάτων στα υπουργεία και στους εποπτευόμενους φορείς σε συνδυασμό με την ψήφιση του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας τον ερχόμενο μήνα που αναμένεται ότι θα καταθέσει στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο ο αν. υπουργός Χρ. Βερναρδάκης.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις υψηλόβαθμων διοικητικών παραγόντων του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης αλλά και συνδικαλιστικών στελεχών, η απλοποίηση των διαδικασιών της κινητικότητας μετά την οριστικοποίηση των νέων οργανογραμμάτων θα αποτελέσει κίνητρο για τη συμμετοχή υπαλλήλων στην κινητικότητα.

Με βάση τα στοιχεία των αιτήσεων για μετακινήσεις, μετατάξεις και αποσπάσεις το 2015 υπολογίζεται από υπηρεσιακούς παράγοντες ότι με το νέο θεσμικό πλαίσιο για την κινητικότητα θα εκδηλώσει ενδιαφέρον περίπου το 8% του συνόλου των δημοσίων υπαλλήλων, δηλαδή πάνω από 50.000 υπαλλήλους. Στόχος των μετακινήσεων είναι η μετάταξη στην περιφέρεια λόγω του χαμηλού κόστους ζωής ή η αλλαγή γνωστικού αντικειμένου.

Η διαμόρφωση των νέων οργανογραμμάτων για κάθε υπουργείο και φορέα θα αποτελεί και το εισιτήριο του συγκεκριμένου οργανισμού στην κινητικότητα. Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης θα θεσμοθετήσει το νέο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας εντός του Σεπτεμβρίου με το οποίο τρεις φορές τον χρόνο θα προκηρύσσονται οι κενές θέσεις και θα μπορούν να διεκδικηθούν από υπαλλήλους της ίδιας ειδικότητας που θα μοριοδοτούνται μέσω ΑΣΕΠ με βάση αντικειμενικά κριτήρια. Οι μετακινήσεις μετά τη θεσμοθέτηση των νέων οργανογραμμάτων θα πραγματοποιούνται ως εξής:

Με τη διαδικασία της κινητικότητας, που σε τρεις κύκλους ετησίως υπάλληλοι άλλων υπηρεσιών θα μπορούν να διεκδικήσουν τη μετακίνησή τους σε εθελοντική βάση για την κάλυψη των αναγκών σε άλλες υπηρεσίες.

Διαγωνισμός
Στη λογική της εσωτερικής αγοράς εργασίας θα δημοσιεύεται διαγωνισμός όπου οι υποψήφιοι θα μπορούν να επιλέγουν έως 3 κενές θέσεις και θα μοριοδοτούνται από το ΑΣΕΠ. Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το έργο της διαμόρφωσης οργανογραμμάτων είναι εξαιρετικά δύσκολο σε μερικές υπηρεσίες, καθώς τα περιγράμματα θέσεων εργασίας προβλέπουν ειδικά προσόντα.

Μέσω της διαμόρφωσης των νέων οργανογραμμάτων θα πραγματοποιηθεί αποκέντρωση υπηρεσιών και εσωτερικές μετατάξεις προσωπικού, οι οποίοι θα μετακινηθούν σε φορέα εντός των ορίων του δήμου όπου εργάζονται στον οποίο θα μεταφερθεί η αρμοδιότητα.

Εάν δεν καλυφθούν οι θέσεις και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, γίνεται υποχρεωτική μετακίνηση προσωπικού κυρίως για θέσεις άμεσης ανάγκης και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέχρι ένα έτος, όπως για παράδειγμα στην Υγεία και την Παιδεία, από φορείς που υπάρχουν πλεονάσματα προσωπικού της ίδιας ειδικότητας. Π.χ. για την κάλυψη θέσεων εκπαιδευτικών θα μπορούν να εντοπιστούν άμεσα οι αποσπασμένοι καθηγητές σε άλλες υπηρεσίες και να επιστρέψουν στα σχολεία. Υποχρεωτικές μετακινήσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε περιορισμένη κλίμακα για ειδικότητες πρώτης ανάγκης σε νοσοκομεία από αντίστοιχες υπηρεσίες όπου υπήρχε πλεόνασμα ή για μικρό χρονικό διάστημα, όπως για παράδειγμα τεχνικοί της ΔΕΗ που μετατάσσονται σε νησιά τους καλοκαιρινούς μήνες. Από τις υποχρεωτικές μετακινήσεις θα υπάρξει προστασία για συζύγους που εργάζονται στο Δημόσιο προκειμένου να μη δημιουργούνται οικογενειακά προβλήματα.

Ο κυβερνητικός σχεδιασμός για τη λειτουργία του Δημοσίου μετά τη θεσμοθέτηση των νέων οργανογραμμάτων περιλαμβάνει και νέες προσλήψεις. Πηγές του αρμόδιου υπουργείου αναφέρουν στο «Εθνος» ότι στην περίπτωση που δεν μπορούν να καλυφθούν κενές θέσεις σε συγκεκριμένες ειδικότητες με την εθελοντική κινητικότητα, ακόμα και εάν υπάρχει πλεονάζον προσωπικό στην ίδια ειδικότητα που δεν επιθυμεί να μετακινηθεί, τότε θα γίνουν νέες προσλήψεις για την κάλυψη των αναγκών. Με το νέο σύστημα καταγραφής και δημοσιοποίησης των οργανισμών των φορέων του Δημοσίου θα γίνεται προγραμματισμός προσλήψεων σε βάθος 3-5 ετών, καθώς η ηλεκτρονική απεικόνιση των οργανικών θέσεων θα μπορεί να συμπεριλάβει τους υπαλλήλους που συνταξιοδοτούνται τα επόμενα τρία χρόνια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση έχει δώσει προτεραιότητα στον τομέα των προσλήψεων στα νησιά που θα προηγηθούν τόσο για την κάλυψη των οργανικών θέσεων μέσω της κινητικότητας από τους επόμενους μήνες όσο και με νέους διορισμούς για τη στελέχωση των υπηρεσιών.

Κλειδί των αλλαγών τα νέα οργανογράμματα
Βάση για τη λειτουργία του νέου Δημοσίου είναι η διαμόρφωση των νέων οργανογραμμάτων για το σύνολο του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, και το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει αποδυθεί σε έναν αγώνα δρόμου προκειμένου να είναι όλα έτοιμα μέχρι τα τέλη του έτους.

Τα νέα οργανογράμματα θα αποτελέσουν τη βάση των αλλαγών στην κρατική μηχανή και αναμένεται να επιφέρουν μετακινήσεις προσωπικού εθελοντικά ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις υποχρεωτικά αλλά και προσλήψεις νέων μονίμων υπαλλήλων όπου απαιτηθεί.Τα νέα οργανογράμματα θα αποτελέσουν τον «καθρέφτη» της δημόσιας διοίκησης, αφού θα βρίσκονται σε «δημόσια θέα» μέσω του Διαδικτύου με αποτέλεσμα να υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά τις κενές οργανικές θέσεις που πρέπει να καλυφθούν.

Στόχος του υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης είναι να έχει πλήρη εικόνα των υπηρεσιών που έχουν πλεονάζον προσωπικό και των δομών που έχουν κενά σε ανθρώπινο δυναμικό προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία της κινητικότητας σε εθελοντική βάση το 2017 και να ενισχυθούν υπηρεσίες πρώτης γραμμής που έχουν άμεση σχέση με την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Σύμφωνα με το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, τα νέα οργανογράμματα στα υπουργεία αλλά και στους εποπτευόμενους φορείς θα πρέπει να κινούνται στο τρίπτυχο «πλήρης καταγραφή υπηρεσιών – αποκέντρωση αρμοδιοτήτων – εξορθολογισμός και σύμπτυξη υπηρεσιών».

Καταγραφή
Κάθε υπουργείο πρέπει να καταγράψει τις δομές από τις οποίες αποτελείται (κεντρική υπηρεσία, αποκεντρωμένες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, και ΝΠΙΔ ειδικού σκοπού), να αποτυπώσει τις εργασίες κάθε υπηρεσίας και να επανεξετάσει σε κατεύθυνση εξορθολογισμού και συγκέντρωσης την πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων σε πολλές δομές.

Σε αυτό το πλαίσιο αναμένεται να υπάρξουν καταργήσεις και συγχωνεύσεις υπηρεσιών και φορέων ύστερα από αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους χωρίς όμως να γίνουν απολύσεις προσωπικού. Διοικητικοί παράγοντες του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης σημειώνουν ότι οι περισσότερες κρατικές υπηρεσίες λειτουργούν με λιγότερο προσωπικό από αυτό που απαιτείται για να φέρουν σε πέρας το έργο τους.

Παράλληλα θα υπάρξει σε κάθε υπουργείο μια δομή σχεδιασμού παρακολούθησης και διαμόρφωσης πολιτικής σε κυβερνητικό επίπεδο αλλά και σε κάθε υπουργείο, προκειμένου να παραμείνουν οι επιτελικές αρμοδιότητες στα υπουργεία, αλλά και αναβάθμιση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης σε κάθε υπουργείο που θα ενσωματώσει την αρμοδιότητα των οικονομικών θεμάτων και τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Τα νέα οργανογράμματα και η ηλεκτρονική απεικόνισή τους, που θα δώσει τη δυνατότητα της πρόσβασης σε κάθε πολίτη και δημόσιο υπάλληλο, σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, θα αποτελέσουν ένα καίριο χτύπημα στο πελατειακό κράτος, αφού θα βρίσκονται σε δημόσια θέα οι κενές οργανικές θέσεις καθώς και οι πλεονάζουσες θέσεις με βάση τα νέα οργανογράμματα.

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι με τη δημοσιοποίηση των οργανογραμμάτων θα υπάρξει σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και πάταξη της γραφειοκρατίας για την κάλυψη των κενών θέσεων, καθώς δεν θα απαιτείται η χρονοβόρα εξασφάλιση των απαιτούμενων εγκρίσεων για τη μετακίνηση ενός υπαλλήλου σε κενή οργανική θέση.

Παράλληλα το υπουργείο προετοιμάζει ριζικές αλλαγές με συγχώνευση και κατάργηση ειδικοτήτων και κλάδων των υπαλλήλων του Δημοσίου, με στόχο τη διευκόλυνση της κινητικότητας μεταξύ των υπηρεσιών. Με την πλήρη καταγραφή προσωπικού ανά ειδικότητα και οργανογραμμάτων και με υπολογισμό των συνταξιοδοτήσεων σε βάθος πενταετίας, το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης θα μπορεί να προγραμματίσει τις νέες προσλήψεις και τη μετακίνηση πλεονάζοντος προσωπικού.

Ειδικότητες
Για παράδειγμα, οι υπάλληλοι διοικητικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα μπορούν να μετακινούνται με μεγαλύτερη ευκολία σε θέσεις πρώτης ανάγκης που αφορούν την εξυπηρέτηση των πολιτών. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν δεκάδες ειδικότητες που δεν αντιστοιχούν σε σημερινές ανάγκες της δημόσιας διοίκησης, όπως για παράδειγμα η ειδικότητα του σταβλίτη σε υπηρεσίες και δήμους της περιφέρειας, αφού δεν υπάρχουν σήμερα δημόσιοι στάβλοι στις περισσότερες περιοχές, ή η ειδικότητα του… κομμωτή, με την οποία μπήκαν στο Δημόσιο κάποιοι υπάλληλοι την προηγούμενη
20ετία σε υπηρεσίες που δεν απαιτούσαν τον συγκεκριμένο κλάδο.

Πηγή: www.ethnos.gr