ΔΗΜΟΣΙΟ: «ΚΟΒΟΥΝ» ΤΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ στους υπαλλήλους που θα αρνηθούν την αξιολόγηση!!! Δείτε την τροπολογία που κατατέθηκε.

axiologhsh dhmosiwn ypallhlwn

05/09/2017

axiologhsh dhmosiwn ypallhlwn

Η τροπολογία Γεροβασίλη και Σκουρλέτη προβλέπει τον αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων όλων των υπαλλήλων που δεν θα συμπληρώσουν την έκθεση αξιολόγησης εντός προθεσμίας δέκα ημερών.

Στο φόβητρο των αντικινήτρων καταφεύγει η κυβέρνηση προκειμένου να ξεμπλοκάρει την διαδικασία αξιολόγησης λόγω της άρνησης των υπαλλήλων να συμμετέχουν. Τροπολογία που κατέθεσαν στην Βουλή, η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη και ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης προβλέπει τον αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων όλων των υπαλλήλων που δεν θα συμπληρώσουν την έκθεση αξιολόγησης εντός προθεσμίας δέκα ημερών.

Συγκεκριμένα, με την τροπολογία προστίθεται άρθρο στον νόμο για το σύστημα αξιολόγησης που μεταξύ άλλων προβλέπει για την αξιολογική περίοδο του έτους 2016 πως:

1. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την έναρξη ισχύος ο αξιολογούμενος υποχρεούται να προμηθευτεί και να υποβάλει στον Α’ αξιολογητή την έκθεση αξιολόγησής του συμπληρωμένη κατά το σκέλος που τον αφορά κοινοποιώντας τη ταυτόχρονα στην οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού

2. Α) εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την υποβολή της έκθεσης αξιολόγησης από τον αξιολογούμενο, ο Α’ αξιολογητής υποχρεούται να υποβάλει στον Β’ αξιολογητή την έκθεση αξιολόγησης συμπληρωμένη κατά το σκέλος που τον αφορά και να την κοινοποιήσει στην οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού. Β) σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας η διαδικασία δεν αναστέλλεται και η έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται απευθείας από τον αξιολογητή Α’ χωρίς εν προκειμένω να εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 19. Ο Α’ αξιολογητής υποβάλει την έκθεση αξιολόγησης στον Β και κοινοποιεί στην οικεία Διεύθυνση Προσψωπικού ή Διοικητικού εντόε αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών.

3. Α) εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την υποβολή της έκθεσης αξιολόγησης από τον Α αξιολογητή, ο Β αξιολογητής υποχρεούται να υποβάλει στην οικεία διεύθυνση την έκθεση αξιολόγησης συμπληρωμένη κατά το σκέλος που τον αφορά. Β) σε περίπτωση παρέλευσης των προθεσμιών η διαδικασία δεν αναστέλλεται, η έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται απ ευθείας από τον Β αξιολογητή και υποβάλλεται στην οικεία διεύθυνση εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών και πάντως εντός ενός μηνα από την έναρξη ισχύος του νόμου

4. Οι αξιολογητές των υπαλλήλων αν υπαιτίως δεν εκπληρώνουν την υποχρέωση αξιολόγησης των υφιστάμενων τους, δεν δύνανται να συμμετέχουν σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων

5. Η προηγούμενη βεβαίωση της τήρησης των υποχρεώσεων από την οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού συνιστά προϋπόθεση για να συμμετάσχει ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων.

Η τροπολογία κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης που αναμένεται να ψηφιστεί την ερχόμενη εβδομάδα: Δείτε την εδώ