Δημόσιο: Σαρωτικές αλλαγές στις δομές και το προσωπικό. Ανατροπές από 1η Ιανουαρίου 2017.

dhmosio

07/06/2016

dhmosio 

Σαρωτικές αλλαγές στο Δημόσιο τομέα, ετοιμάζει το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Ο αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χρ. Βερναρδάκης έχει αποστείλει οδηγίες προς τους γενικούς γραμματείς των υπουργείων για την διαμόρφωση των νέων οργανισμών στα υπουργεία, στην τοπική αυτοδιοίκηση και στους εποπτευόμενους φορείς.

Το υπουργείο θέλει να έχει πλήρη εικόνα για το πλεονάζον προσωπικό και των δομών που έχουν κενά, προκειμένου από τις αρχές του 2017 να ξεκινήσει η εφαρμογή της εθελοντικής κινητικότητας.

Στόχος είναι να αρχίσουν να αλλάζουν όλα από 1η Ιανουαρίου 2017, καθώς όλες οι νομοθετικές παρεμβάσεις θα έχουν ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2016.

Τα νέα οργανογράμματα θα επιφέρουν μειώσεις οργανικών δομών, καταργήσεις και συγχωνεύσεις νομικών προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου. Ο περιορισμός των δομών θα πραγματοποιηθεί χωρίς απολύσεις αλλά με αποσπάσεις και μετατάξεις μέσω προκήρυξης των κενών θέσεων και εθελοντική συμμετοχή των εργαζομένων που θα μοριοδοτηθούν.

Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, δεν πρόκειται να υπάρξουν υποχρεωτικές μετακινήσεις για την κάλυψη των κενών. Ακόμη κι αν διαπιστωθεί πλεονάζον προσωπικό, θα δίνεται η δυνατότητα μετεκπαίδευσης και στη συνέχεια μετακίνησης μέσα στα όρια του δήμου που εργάζεται ο υπάλληλος.

Παράλληλα το υπουργείο προετοιμάζει αλλαγές με συγχώνευση και κατάργηση ειδικοτήτων και κλάδων των υπαλλήλων του Δημοσίου για την διευκόλυνση της κινητικότητας.

Παράλληλα το υπουργείο προετοιμάζει ριζικές αλλαγές με συγχώνευση και κατάργηση ειδικοτήτων και κλάδων των υπαλλήλων του Δημοσίου με στόχο τη διευκόλυνση της κινητικότητας μεταξύ των υπηρεσιών. Με την πλήρη καταγραφή προσωπικού ανά ειδικότητα και οργανογραμμάτων και με υπολογισμό των συνταξιοδοτήσεων σε βάθος πενταετίας, το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης θα μπορεί να προγραμματίσει τις νέες προσλήψεις αλλά και τη μετακίνηση πλεονάζοντος προσωπικού.

Στόχος της κυβέρνησης είναι η δημιουργία επιτελικών δομών στα υπουργεία και μεταφορά αρμοδιοτήτων που αφορούν την εξυπηρέτηση των πολιτών σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες. Για παράδειγμα, ήδη αποκεντρώνονται επιχειρησιακές λειτουργίες αρχής γενομένης από τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου στις Οικονομικές Υπηρεσίες των υπουργείων και των φορέων, από την 1/1/2017 όπως προβλέπει σχετική εγκύκλιος του αν. υπουργού Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη. Πρόκειται για την πρώτη ουσιαστική αποκέντρωση υπηρεσιών που θα προκαλέσει σημαντική αναδιοργάνωση του δημοσιονομικού συστήματος.

Το πράσινο φως για την αλλαγή των οργανογραμμάτων σε όλα τα υπουργεία και τους φορείς του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα άναψε ο αν. υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χρ. Βερναρδάκης με επιστολή προς τους γενικούς γραμματείς των υπουργείων. Οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους θα διαμορφωθούν τα νέα οργανογράμματα περιλαμβάνουν έξι βήματα τα οποία θα ακολουθήσουν οι υπηρεσίες και οι πολιτικοί προϊστάμενοι των υπουργείων, τα οποία είναι:

• Πλήρης καταγραφή των υπηρεσιών, των δομών και του έργου που αποδίδουν. «Κάθε υπουργείο οφείλει να καθορίσει με σαφήνεια το εύρος της αποστολής του και με ποιες δομές το φέρνει σε πέρας», αναφέρει την επιστολή του ο αν. υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Ξεκαθαρίζει δε ότι κάθε υπουργείο οφείλει α) να καταγράψει τις δομές από τις οποίες αποτελείται (κεντρική υπηρεσία, αποκεντρωμένες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, και ΝΠΙΔ ειδικού σκοπού), β) να αποτυπώσει τις εργασίες κάθε υπηρεσίας και τη σχέση με τη συνολική αποστολή του υπουργείου και γ) να επανεξετάσει σε κατεύθυνση εξορθολογισμού και συγκέντρωσης την πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων σε πολλές δομές.

• Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών και νομικών προσώπων ύστερα από αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους χωρίς απολύσεις προσωπικού. Κύκλοι του κ. Βερναρδάκη επισημαίνουν ότι ενδεχόμενες καταργήσεις και συγχωνεύσεις υπηρεσιών δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα απολύσεις προσωπικού όπως γινόταν στο παρελθόν, αλλά μετακινήσεις υπαλλήλων σε υπηρεσίες που έχουν ανάγκη ανθρώπινου δυναμικού.

• Προάσπιση του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών. Στις κατευθυντήριες γραμμές που δίνει ο αν. υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης στα υπουργεία ζητά να υπάρχει τέτοια διάταξη των δημοσίων υπηρεσιών ώστε να εξασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον μέσα από τη λειτουργία των δημόσιων δομών αλλά και την παρακολούθηση των ιδιωτών που συμβάλλονται με το Δημόσιο στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται σκόπιμο για την αξιοποίηση ειδικής τεχνογνωσίας που δεν διαθέτει ο κρατικός μηχανισμός είτε για την εξοικονόμηση πόρων.

• Τέλος στη σύσταση νέων ειδικών γραμματειών και ΝΠΔΔ. Ο αν. υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης βάζει στοπ στη δημιουργία νέων Γενικών ή Ειδικών Γενικών Γραμματειών καθώς και Νομικών Προσώπων που «αποκολλούν τμήματα της διοικητικής ύλης από τον στενό πυρήνα του Δημοσίου» όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Εξάλλου από τον Σεπτέμβριο αναμένεται να ξεκινήσει η λειτουργία του θεσμού των διοικητικών γραμματέων, οι οποίοι δεν θα είναι πολιτικά πρόσωπα αλλά ανώτατα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και θα αντικαταστήσουν τους σημερινούς γενικούς γραμματείς.

• Επιτελικό κράτος – αποκέντρωση υπηρεσιών. Συστήνεται μια δομή σχεδιασμού παρακολούθησης και διαμόρφωσης πολιτικής σε κυβερνητικό επίπεδο αλλά και σε κάθε υπουργείο προκειμένου να παραμείνουν οι επιτελικές αρμοδιότητες στα υπουργεία.

• Μία διοικητική δομή σε κάθε υπουργείο – αναβάθμιση των τεχνολογιών πληροφορικής. Από τον αν. υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης προτείνεται η αναβάθμιση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης σε κάθε υπουργείο όπου θα ενσωματώσει την αρμοδιότητα των οικονομικών θεμάτων αλλά και τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού. Τέλος, προτείνεται η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για τη διασύνδεση όλων των ηλεκτρονικών μητρώων με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Πηγή: www.imerisia.gr