Τροποποιητικές δηλώσεις για επιστροφή φόρου από κληρονομιές, γονικές παροχές, δωρεές και μεταβιβάσεις ακινήτων

Εφημερίδα: “ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ”

Ημερομηνία: 06/02/2016  

Διαβάστε το άρθρο εδώ