Σχέδιο για κλιμακωτή φορολόγηση ενοικίων ανάλογα με τα ετήσια έσοδα

Εφημερίδα: “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ”

Ημερομηνία: 16/11/2015  

Διαβάστε το άρθρο εδώ