Στο τραπέζι ενιαίος συντελεστής ΦΠΑ 16%

Εφημερίδα: “Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ”

Ημερομηνία: 07/05/2015 

Διαβάστε το άρθρο εδώ