Πώς εκχωρούνται μη εισπραχθέντα ενοίκια στο Δημόσιο

Εφημερίδα: “ΗΜΕΡΗΣΙΑ”

Ημερομηνία: 04/06/2015 

Διαβάστε το άρθρο εδώ