Οι μαζικοί πλειστηριασμοί θα πιέσουν περαιτέρω τις τιμές στην κτηματαγορά

Εφημερίδα: “Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”

Ημερομηνία: 03/01/2016 

Διαβάστε το άρθρο εδώ