Οι καταναλωτές προμηθεύτηκαν κάρτες αλλά οι επιχειρήσεις δεν πήραν POS

Εφημερίδα: “Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”

Ημερομηνία: 20/02/2016  

Διαβάστε το άρθρο εδώ