Ιδιοκτήτες πληρώνουν ξανά τα ακίνητα λόγω της πολύ υψηλής φορολογίας

Εφημερίδα: “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”

Ημερομηνία: 19/09/2015  

Διαβάστε το άρθρο εδώ