Γνωμοδότηση για το χειρισμό ποινικών υποθέσεων της Δ/νσης Εσωτερικού Ελέγχου.

efhmerides

Άρθρο: “Γνωμοδότηση για το χειρισμό ποινικών υποθέσεων της Δ/νσης Εσωτερικού Ελέγχου.”

Εφημερίδα: “Η ΝΑΥΤΕΜΠΡΟΙΚΗ”

Ημερομηνία: 05/04/2017

Διαβάστε το άρθρο εδώ