Ενιαίο πρόστιμο 2.5000 ευρώ για μη έκδοση αποδείξεων

Εφημερίδα: “ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ”

Ημερομηνία: 16/10/2015  

Διαβάστε το άρθρο εδώ