Εκχώρηση στο Δημόσιο ανείσπρακτων ενοικίων

Εφημερίδα: “ΤΟ ΒΗΜΑ”

Ημερομηνία: 23/08/2015  

Διαβάστε το άρθρο εδώ