Αποδείξεις: Πρόστιμο 50% επί του ΦΠΑ. Παρελθόν πλέον τα αυτοτελή πρόστιμα των 250 ευρώ

Εφημερίδα: “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ”

Ημερομηνία: 24/11/2015  

Διαβάστε το άρθρο εδώ