Απαλλαγές μόνο με έξοδα από κάρτες! Οριστικό τέλος στις χάρτινες αποδείξεις

Εφημερίδα: “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ”

Ημερομηνία: 08/12/2015  

Διαβάστε το άρθρο εδώ