Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για τα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3.

entypo E1 2016

07/04/2017

entypo E1 2016

 

Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις

– Διαβάστε και κατεβάστε τις Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για το έντυπο Ε1 εδώ

Διαβάστε και κατεβάστε τις Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για το έντυπο Ε2 εδώ

Διαβάστε και κατεβάστε τις Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για το έντυπο E3 εδώ

 

Είσοδος στην Εφαρμογή υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος  εδώ

Βήμα – βήμα

  1. Επιλέγω το έτος για το οποίο επιθυμώ την υποβολή δήλωσης.
  2. Επιβεβαιώνω τα προσωπικά μου στοιχεία (ΑΜΚΑ, Ημ.Γέννησης, Οικογενειακή κατάσταση κ.λπ.).
  3. Συμπληρώνω τα έντυπα Ε2 και Ε3 εφόσον υπάρχει υποχρέωση. Η σύζυγος υποβάλει τα συνυποβαλλόμενα έντυπα με τους δικούς της κωδικούς πρόσβασης.
  4. Συμπληρώνω το έντυπο Ε1. Σχετικά μηνύματα καθοδηγούν τον χρήστη και τον ενημερώνουν για τυχόν ανάγκη ελέγχου της υποβληθείσας δήλωσης από τη Δ.Ο.Υ.
  5. Ενημερώνομαι για το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης.
  6. Υποβάλω τη δήλωση.
  7. Εκτυπώνω τα έντυπα Ε1, Ε2, Ε3 και την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου.

 

Διαβάστε επίσης τα άρθρα:

– “ΟΔΗΓΟΣ για όλες τις ΑΛΛΑΓΕΣ και όλα τα ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ που αφορούν τις ΔΗΛΩΣΕΙΣ εισοδήματος ΦΥΣΙΚΩΝ προσώπων φορολογικού έτους 2016” εδώ

– “Οδηγίες συμπλήρωσης έντυπου Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2016” εδώ

 – “Αλλαγές στο ΕΝΤΥΠΟ Ν (ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) φορολογικού έτους 2016 – Το νέο έντυπο οι διαφορές σε σχέση με το αντίστοιχο έντυπο του 2015 και οι λόγοι για τους οποίους επήλθαν οι αλλαγές” εδώ