ΟΔΗΓΟΣ για όλες τις ΑΛΛΑΓΕΣ και όλα τα ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ που αφορούν τις ΔΗΛΩΣΕΙΣ εισοδήματος ΦΥΣΙΚΩΝ προσώπων φορολογικού έτους 2016.

forologika entypa 1

20/03/2017

forologika entypa 1

 

Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1034/2017 η Α.Α.Δ.Ε., εκτός από τον τύπο και το περιεχόμενο των δηλώσεων φυσικών προσώπων ρύθμισε αρκετά θέματα και έδωσε λύσεις σε χρόνια προβλήματα και αδικίες που απασχολούσαν τους φορολογούμενους. Ταυτόχρονα δόθηκαν και σαφείς οδηγίες σχετικά με την υποβολή των δηλώσεων. Δείτε τα παρακάτω άρθρα με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση όλων των συναδέλφων.

 

1. ΠΟΛ. 1037/2017 – Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε3 – Τα έντυπα των δηλώσεων 2016 και τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται. Δείτε το άρθρο εδώ

 

Η παραπάνω απόφαση αυτή ρυθμίζει τον τύπο, το περιεχόμενο της δήλωσης φυσικών προσώπων καθώς και τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία που συνυποβάλλονται με τη δήλωση, σε περίπτωση που υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., για την ομοιόμορφη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων από τους υπόχρεους.

 

Οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016, των υπόχρεων της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του ΚΦΕ (ν. 4172/2013), υποβάλλονται υποχρεωτικά, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, έως την ημερομηνία που ορίζουν οι οικείες διατάξεις. Οι ίδιες ημερομηνίες ισχύουν και για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε χειρόγραφη μορφή στις Δ.Ο.Υ..

 

Οι σύζυγοι, υποχρεούνται να υποβάλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματα τους εφόσον υφίσταται έγγαμη σχέση κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήματα της συζύγου του. Ειδικότερα, οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, ο καθένας για τα εισοδήματα του, εφόσον έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης ή ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση. Το βάρος της απόδειξης για τη διακοπή φέρει ο φορολογούμενος.

 

Η καταβολή του φόρου γίνεται σε τρεις (3) ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου, από την προθεσμία υποβολής της δήλωσης

 

 

2.  Αναλυτικά οι αλλαγές στο Ε1 του 2016 σε σχέση με το Ε1 του 2015. Δείτε το άρθρο εδώ

    Στο άρθρο αυτό περιγράφονται αναλυτικά και με εικόνες οι αλλαγές οι νέοι κωδικοί που προστέθηκαν καθώς και οι κωδικοί που διαγράφηκαν στο έντυπο Ε1 του φορ. έτους 2016.

 

 

3. Αναλυτικά όλες οι αλλαγές στο Ε3 και στην φορολογική αναμόρφωση του 2016 σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2015. Δείτε το άρθρο εδώ

    Αντίστοιχα στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται οι αλλαγές στο έντυπο Ε3 και στην φορολογική αναμόρφωση του φορολογικού έτους 2016 σε σχέση με τα αντίστοιχα έντυπα του 2015.

 

 

4. Οι αλλαγές στους κωδ. 659-660, 657-658 και 781-782 του νέου Ε1 φορ. έτους 2016. Δείτε το άρθρο εδώ

    Παρουσιάζονται αναλυτικά οι αλλαγές που αφορούν στο περιεχόμενο των κωδ. 659-660, 657-658 και 781-782 έτσι όπως προκύπτουν μετά τη δημοσίευση της ΠΟΛ.1034/2017. Με πράσινο χρώμα θα δείτε τις σχετικές αλλαγές σε σχέση με όσα ίσχυαν πέρυσι.

 

 

5. Τα ανείσπρακτα ενοίκια και η δήλωσή τους στο φορολογικό έτος 2016. Δείτε το άρθρο εδώ

    Στο εν λόγω άρθρο αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο θα δηλωθούν φέτος (στις δηλώσεις του φορ. έτους 2016) τα ανείσπρακτα ενοίκια τόσο στο έντυπο Ε1 όσο και στο έντυπο Ε2.

 

 

6. ΛΥΣΕΙΣ σε προβλήματα που δόθηκαν με την ΠΟΛ. 1034/2017. Δείτε το άρθρο εδώ

  • Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών – Η λύση του προβλήματος

Αναλύεται η λύση που δόθηκε από την Α.Α.Δ.Ε. στο πρόβλημα της μη μείωσης κατά 30% των αντικειμενικών δαπανών του άρθρου 31 του ν. 4172/2013 (μείωση των αντικειμενικών δαπανών του άρθρου 31 του ν. 4172/2013 κατά ποσοστό 30% στους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. 

  • Δεν αποτελούν τεκμήριο οι δόσεις επιχειρηματικών δανείων

Περιγράφεται πως η ΠΟΛ.1034/2017 δίνει λύση στο χρόνιο πρόβλημα της εφαρμογής του τεκμηρίου απόκτησης (δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων) στις περιπτώσεις καταβολής τοκοχρεολυτικών δόσεων που αφορούσαν σε επαγγελματικά δάνεια που συνήψαν ατομικές επιχειρήσεις.

  • Υποχρεωτική επιβεβαίωση της χώρας φορολογικής κατοικίας για τους κατοίκους εξωτερικού στο Ε1 2016

Στο συγκεκριμένο άρθρο σημειώνεται η υποχρέωση η υποχρέωση των κατοίκων αλλοδαπής για επιβεβαίωση  και της ΧΩΡΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ του, όπως αυτή είναι καταχωρημένη στα Στοιχεία Μητρώου/Φυσικού Προσώπου, καθώς χρησιμοποιείται για σκοπούς ανταλλαγής πληροφοριών.