ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ- ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ, ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΑΔΕ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ- ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ, ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΑΔΕ

ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 52 – ΤΗΛ:2310286789 – FAX: 2310275347 – 54 635 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

www.eforiakos.com, email: info@eforiakos.com

 

Θεσ/νίκη,  18-5-2021

                                                                                                               Αρ. Πρωτ.: 23      

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

         Ο  Σύλλογος μας, με συνέπεια και υπευθυνότητα όπως κάθε φορά, έχοντας μελετήσει τις προτεινόμενες αλλαγές, κατέθεσε υπεύθυνα συγκεκριμένες παρατηρήσεις, προτάσεις και διεκδικήσεις σχετικά με τις κανονιστικές αποφάσεις του Βαθμολογίου, της Κινητικότητας μεταξύ των θέσεων εργασίας και της Αξιολόγησης των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε.. 

Τα κυριότερα σημεία των προτάσεων – διεκδικήσεων μας, αφορούν:

  • Την δυνατότητα που πρέπει να δοθεί στους συναδέλφους, που είναι έμπειροι σε οποιοδήποτε αντικείμενο μέσα στην Υπηρεσία και για λόγους υπηρεσιακών αναγκών υπηρετούν σε Π.Θ.Ε. χαμηλότερου βαθμού από αυτό που δύνανται να βρίσκονται, βάση των προσόντων τους, να μπορούν με αίτηση τους να μετακινηθούν στα περιγράμματα που θα αιτηθούν, πριν την εφαρμογή του ειδικού μισθολογίου.

 

  • Στην μετατροπή του αποτελέσματος της αξιολόγησης, για την κατάταξη του υπαλλήλου σε θέση ανωτέρου βαθμού, στο επίπεδο του επαρκούς, που αντιστοιχεί σε βαθμολογία από 60 έως 70 (επαρκής κατοχή αυτής της ικανότητας) και πάνω.

 

  • Στην στοχοθεσία σε επίπεδο οργανικής μονάδας και όχι στον καταμερισμό σε ατομικό επίπεδο των ποσοτικών στόχων.

 

  • Στην αναβαθμολόγηση συγκεκριμένων Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας, όπως ο υπάλληλος του ΓΕΦ, ο υπάλληλος του Ταμείου και των Παρακαταθηκών, ο υπάλληλος διαχείρισης θεμάτων Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, Υπόλογοι & Δευτερεύοντες Διατάκτες, οι υπάλληλοι Γραμματειών αποκεντρωμένων και περιφερειακών υπηρεσιών, οι Προϊστάμενοι Διοικητικής και Μηχανογραφικής υποστήριξης κ.α.

 

  • Στην μοριοδότηση για την μετακίνηση μεταξύ οργανικών μονάδων βάσει κριτηρίων κοινωνικών (υγείας, σπουδών κ.α.), οικογενειακών, οικονομικών, ετών υπηρεσίας κ.α. με ένα αντικειμενικό σύστημα εκ των προτέρων γνωστό.

 

  • Την γνωστοποίηση του τρόπου επιλογής και μετακίνησης σε θέσεις Εργασίας Ειδικής Βαρύτητας (Έλεγχος & Δικαστικό).

 

  • Στην διόρθωση της απαιτούμενης περιόδου ώστε ένας νέος συνάδελφος να θεωρηθεί έμπειρος από τα τέσσερα (4) στα δύο (2) έτη.

 

  • Στον έλεγχο αποκλειστικά από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, της τήρησης των διαδικασιών κάθε μετακίνησης μεταξύ περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, είτε σε ανώτερο, είτε στον ίδιο, είτε σε κατώτερο βαθμό.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την επιστολή μας, στην ιστοσελίδα του Συλλόγου www.eforiakos.com, η οποία κατατέθηκε στην διαβούλευση και στάλθηκε στην Πολιτική και Υπηρεσιακή Ηγεσία του Υπουργείου μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας   

Κούπκας Μιχαήλ      Παπαποστόλου Μενέλαος

Κατεβάστε και εκτυπώστε την ανακοίνωση του συλλόγου μας εδώ