ΠΛΗΡΩΜΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023

ΠΛΗΡΩΜΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023

Aρ. πρωτ: 11    

Ημερ/νία: 01/09/2023

Συναδέλφισσες-φοι,

Για τον καλύτερο προγραμματισμό και την αμεσότερη καταβολή της χρηματικής βοήθειας από τον Σύλλογό μας, παρακαλούμε να στείλετε τα κάτωθι δικαιολογητικά, αποκλειστικά σε ψηφιακά αρχεία, από την συμμετοχή των παιδιών σας στις φετινές κατασκηνώσεις ή summer camps, στο info@eforiakos.com, μέχρι τις 15/9/2023:

  1. Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών,
  2. Υπεύθυνη Δήλωση (ως συνημμένο υπόδειγμα),
  3. IBAN Τραπεζικού Λογαριασμού (κατά προτίμηση της τράπεζας ALPHA BANK)

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

1) Οι συνάδελφοι που έχουν στείλει τα παιδιά τους σε συμβεβλημένες κατασκηνώσεις με τον Σύλλογο και έχει αφαιρεθεί απευθείας το ποσό των 120 € από το ποσό της πληρωμής, δεν χρειάζεται να στείλουν κανένα δικαιολογητικό.  

2) Εφόσον είχατε κάνει αίτηση αλλά το παιδί σας δεν συμμετείχε τελικά σε κάποια κατασκήνωση, παρακαλούμε να μας το γνωστοποιήσετε, στην παραπάνω διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Επισυνάπτεται:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ-2023

Ανακοίνωση Κατασκηνώσεις 2023 – Προσκόμιση δικαιολογητικών