ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 2022

ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 52 – ΤΗΛ:2310286789 – FAX: 2310275347 – 54 635 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

www.eforiakos.com, email: info@eforiakos.com

Θεσ/νίκη,  24-6-2022

                                                                                                               Αρ. Πρωτ.: 12

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 2022

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Επειδή οι προτεραιοποιημένες υποθέσεις ήρθαν στις υπηρεσίες μας και φέτος με καθυστέρηση με αποτέλεσμα να μειώνεται ο διαθέσιμος χρόνος για τον έλεγχο αυτών,

Επειδή οι στόχοι που τίθενται είναι πρακτικά ανεφάρμοστοι και σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα καθήκοντά μας (συμμετοχή σε συνεργεία προληπτικού ελέγχου, μετακινήσεις εκτός έδρας, υποθέσεις που ανατίθενται ως υποχρεωτικά ελεγκτέες εκτός προτεραιοποίησης) είναι αδύνατο να επιτευχθούν,

Επειδή ο αριθμός των υποθέσεων, η βαρύτητά τους, οι ιδιαιτερότητες κάθε μίας και γενικότερα το πλάνο εργασίας μέχρι σήμερα δεν έχουν τύχει της συναίνεσής μας, ούτε και προηγήθηκε διάλογος, ώστε να εκφράσουμε τη γνώμη μας και τις τυχόν αντιρρήσεις μας,

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 2022.

Οι υπογραφές να συλλεχθούν από το σύνολο των ελεγκτών με συγκεντρωτική
κατάσταση επισυναπτόμενα τις ατομικές δηλώσεις επιφύλαξης (όπως το
υπόδειγμα) και να λάβουν κοινό αριθμό πρωτοκόλλου ανά Υπηρεσία.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

           Ο Πρόεδρος                 Ο Γ. Γραμματέας 

Παπαποστόλου Μενέλαος       Ιζδράς Ανέστης

Επισυνάπτεται

ΠΟΕ – ΔΟΥ ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ_ΑΠΟ_ΤΗΝ_ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 2022