Παραλαμβάνουμε όλες και όλοι με επιφύλαξη τις προτεραιοποιημένες υποθέσεις

Παραλαμβάνουμε όλες και όλοι με επιφύλαξη τις προτεραιοποιημένες υποθέσεις

Θεσσαλονίκη,  0905-2019

Αρ. πτωτ. 33

 

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΟΛΕΣ & ΟΛΟΙ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Επειδή οι στόχοι που τίθενται είναι πρακτικά ανεφάρμοστοι και σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα καθήκοντά μας (συμμετοχή σε συνεργεία προληπτικού ελέγχου, μετακινήσεις εκτός έδρας, υποθέσεις που ανατίθενται ως υποχρεωτικά ελεγκτέες εκτός προτεραιοποίησης) είναι αδύνατο να επιτευχθούν,

Επειδή ο αριθμός των υποθέσεων, η βαρύτητά τους, οι ιδιαιτερότητες κάθε μίας και γενικότερα το πλάνο εργασίας μέχρι σήμερα δεν έχουν τύχει της συναίνεσής μας, ούτε και προηγήθηκε διάλογος, ώστε να εκφράσουμε τη γνώμη μας και τις τυχόν αντιρρήσεις μας,

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 2019.

ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ ΟΜΑΔΙΚΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.

Επισυναπτόμενα

Η υπ’ αρ. πρωτ. 1453/8-05-2019 επιστολή της Π.Ο.Ε.- Δ.Ο.Υ. με την δήλωση επιφύλαξης

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας   

Κούπκας Μιχαήλ      Παπαποστόλου Μενέλαος

Κατεβάστε και εκτυπώστε τη δήλωση επιφύλαξης εδώ

Κατεβάστε και εκτυπώστε την ανακοίνωση του συλλόγου μας εδώ