ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 2021

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 2021

ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 52 – ΤΗΛ:2310286789 – FAX: 2310275347 – 54 635 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

www.eforiakos.com, email: info@eforiakos.com

Θεσ/νίκη,  18-5-2021

                                                                                                               Αρ. Πρωτ.: 25

 

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 2021

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Επειδή οι προτεραιοποιημένες υποθέσεις ήρθαν στις υπηρεσίες μας και φέτος με καθυστέρηση με αποτέλεσμα να μειώνεται ο διαθέσιμος χρόνος για τον έλεγχο αυτών,

Επειδή οι στόχοι που τίθενται είναι πρακτικά ανεφάρμοστοι και σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα καθήκοντά μας (συμμετοχή σε συνεργεία προληπτικού ελέγχου, μετακινήσεις εκτός έδρας, υποθέσεις που ανατίθενται ως υποχρεωτικά ελεγκτέες εκτός προτεραιοποίησης) είναι αδύνατο να επιτευχθούν,

Επειδή ο αριθμός των υποθέσεων, η βαρύτητά τους, οι ιδιαιτερότητες κάθε μίας και γενικότερα το πλάνο εργασίας μέχρι σήμερα δεν έχουν τύχει της συναίνεσής μας, ούτε και προηγήθηκε διάλογος, ώστε να εκφράσουμε τη γνώμη μας και τις τυχόν αντιρρήσεις μας,

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 2021.

ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ ΟΜΑΔΙΚΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας   

Κούπκας Μιχαήλ      Παπαποστόλου Μενέλαος

Επισυνάπτεται

 Η αρ. πρωτ. 1856/18-05-21 επιστολή της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. με την δήλωση επιφύλαξης